Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Veracomp w mediach

O FIRMIE

Reseller News: "Prognozy i podsumowania"

Magazyn Reseller News publikuje w najnowszym wydaniu komentarze przedstawicieli firm IT działających na polskim rynku podsumowujące ubiegły rok i zawierające prognozy na 2016. Prezentujemy wypowiedź Adama Rudowskiego, Prezesa Zarządu Veracomp.

"Rok 2015 wyróżniał się silnym wzrostem wydatków na IT w segmencie MSP i jednocześnie stagnacją w sektorze publicznym. Miało to odzwierciedlenie w zwiększonej liczbie projektów na rynku przy jednoczesnym spadku ich średniej wartości. W naszej sprzedaży dominowały wzrosty w obszarach: wideokonferencji, systemów audio-wideo, Open Source i bezpieczeństwa. Po fali głośnych włamań do systemów informatycznych firm Home Depot,  Sony czy Target, można zauważyć zmianę podejścia do ochrony danych: obecnie rozpatrywane jest nie tylko w charakterze utraconych korzyści – własności intelektualnej, ale przede wszystkim utraty zaufania klientów i inwestorów. Widać tu również wyraźny trend związany z konsolidacją zasobów od jednego dostawcy w celu skupienia zarządzania bezpieczeństwem IT w jednym punkcie.

Spore plany wiążemy z rynkiem Open Source, w zeszłym roku umocniliśmy naszą pozycję w tym segmencie podpisując kontrakt dystrybucyjny z Red Hatem.  Obok powszechnych już systemów operacyjnych, promujemy rozwiązania middleware i chmurowe. Otwarte oprogramowanie umożliwia zdecydowanie lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, jest istotnym komponentem chmur hybrydowych oraz pozwala uniezależnić się od dominacji tradycyjnych dostawców oprogramowania. Przy wdrażanych przez nich strategiach przechodzenia na usługi chmurowe, a co za tym idzie silnej redukcji marż dla kanału, jest to możliwość, którą każdy reseller powinien rozważyć.

Mocno rozwinęliśmy również sprzedaż wideokonferencji - jednego z najwdzięczniejszych do promocji rozwiązań. Niemal z dnia na dzień zmienia ono model biznesowy kupującego: eliminuje koszty podróży służbowych, ułatwia sprzedaż, szybko staje się też nieodzownym narzędziem w wewnętrznej polityce HR-owej. W 2016 r. wzmacniał się będzie trend przesuwania marży - ze sprzedaży towarów na doradztwo, usługi finansowe, marketing cyfrowy, integrację chmur hybrydowych. Priorytetami pozostaną mobilność, Wi-Fi oraz bezpieczeństwo. W tych obszarach rozwijamy dla Partnerów naszą ofertę zarówno usługową, jak i technologiczną".

Adam Rudowski, Prezes Zarządu, Veracomp SA

Reseller News, nr 1-2/2016

Opublikowano