Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Veracomp w mediach

O FIRMIE

Puls Biznesu: "IT w służbie zdrowia"

Przejście na cyfrową dokumentację medyczną to wielka szansa dla polskich jednostek ochrony zdrowia na poprawę funkcjonowania wielu aspektów działalności w obszarze IT, a w dłuższej perspektywie czasu - oszczędności. Inwestycjom w systemy wspierające zarządzanie - oprogramowanie HIS łączące sferę medyczną i administracyjną - powinien towarzyszyć rozwój infrastruktury.

Wrażliwe dane medyczne wymagają od szpitala wysokiej dostępności dla osób uprawnionych, przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego poziomu ochrony. Sprawna infrastruktura sieci przewodowej i bezprzewodowej szpitala z odpowiednią architekturą bezpieczeństwa, będzie stanowić szkielet, na którym budować można nowoczesny szpital. Taka placówka nie obędzie się bez stabilnych i wydajnych serwerów połączonych z systemami gromadzenia, przesyłania i udostępniania danych oraz rozwiązań zabezpieczających przed codziennymi zagrożeniami z zewnątrz - wirusami, złośliwym oprogramowaniem czy atakami hakerskimi.

W polskim szpitalu, po 1 sierpnia 2017 r., nie tylko dokumentacja medyczna powinna być w wersji cyfrowej, ale również obieg dokumentów. W tym celu przydatne okażą się, umożliwiające digitalizację, skanery dokumentowe: od mobilnych aż po zaawansowane urządzenia klasy workgroup wraz z oprogramowaniem OCR. Kolejnym krokiem są inwestycje, które pozwolą wykorzystać potencjał cyfryzacji, np. do poprawy jakości obsługi pacjenta – systemy do wyświetlania informacji, czy specjalistyczne monitory medyczne dla zakładów diagnostyki obrazowej. Z kolei współpracujące z oprogramowaniem HIS tablety medyczne, dezynfekowlane, wzmocnione, z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. będą istotnym uzupełnieniem systemu znakowania pacjentów, ich identyfikacji oraz dostępu do danych medycznych – można stwierdzić, że staną się mobilną kartą pacjenta.

Należy pamiętać, że kompatybilność z urządzeniami mobilnymi będzie dodatkowym atutem przy ocenie wniosków o dofinansowanie. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Unii Europejskiej jest dla polskich szpitali szansą na znalezienie środków na inwestycje, tym bardziej, że na ochronę zdrowia przeznaczone są konkretne sumy i zadania. Mówi o tym cel tematyczny EFSI nr 3 -  zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Premiowane będą m.in. inwestycje w infrastrukturę szpitali oraz ich doposażenie, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (szpitale ponadregionalne), a przede wszystkim przy zaangażowaniu środków z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Jakub Duraj, menedżer produktu ds. medycyny cyfrowej, Veracomp SA

Komentarz ukazał się w Pulsie Biznesu, nr 81/2015. Skan publikacji

Opublikowano