Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Veracomp w mediach

O FIRMIE

Puls Biznesu: "Bezpieczna i wydajna sieć"

Cały czas obserwujemy wzrost liczby urządzeń działających w sieciach bezprzewodowych. Według raportu Synergy Group, sieci WLAN są najszybciej rozwijającą się technologią korporacyjnej infrastruktury informatycznej. Wi-Fi Alliance® przewiduje, że w 2020 roku ilość podłączonych do Internetu urządzeń konsumenckich i biznesowych osiągnie poziom 38,5 miliarda, w większości będzie to Internet Rzeczy (IoT). Dostępne i szybkie sieci bezprzewodowe są więc coraz bardziej pożądane. Nie tylko w rozwiązaniach Enterprise, ale również w sektorze MŚP i SOHO.

Na rynku jest wielu producentów oferujących wysokowydajne rozwiązania bezprzewodowe. Niewielu z nich, proponując duże przepustowości oraz dostępność, ma jednak na uwadze bezpieczeństwo. Tymczasem z roku na rok rosną statystyki skutecznych ataków. Należy zauważyć, że słabym ogniwem są najczęściej urządzenia konsumenckie, które nie posiadają adekwatnych mechanizmów zabezpieczeń.

Kolejnym krokiem, realizowanym przez przedsiębiorstwa, będzie zatem uzupełnienie ochrony dla komunikacji bezprzewodowej. Zarówno w ujęciu sieci firmowej, jak i tej udostępnianej gościom.

W sieciach korporacyjnych wzmocnione zostaną mechanizmy uwierzytelniania z wykorzystaniem weryfikacji dwuetapowej (2FA – ang. two-factor authentication), ochrony interfejsu radiowego punktów dostępowych oraz separacji użytkowników. Zintegrowany z infrastrukturą system bezpieczeństwa nie będzie realizował wyłącznie kontroli dostępu. Przede wszystkim zapewni kwarantannę urządzeń, ze strony których wykryta zostanie podejrzana aktywność. Integracja sprzętu z warstwą bezpieczeństwa pozwoli na zwiększenie wykrywalności ataków oraz skuteczniejsze reagowanie w wielu punktach sieci. Istotne w tej ochronie jest stosowanie systemów umożliwiających wykonywanie sprawdzeń dla różnych typów urządzeń i oprogramowania.

Udostępniane sieci gościnne będą zapewniały coraz większe możliwości adaptacyjne. Począwszy od uwierzytelniania za pomocą kont społecznościowych, przez analizy behawioralne, kończąc na kampaniach marketingowych, mających na celu zwiększenie konwersji sprzedaży. Podobnie jak sieci korporacyjne, będą wymagały odpowiedniej pojemności i wydajności do obsługi dużej liczby klientów, a także adekwatnych mechanizmów ochrony.

Dla małych i rozproszonych aplikacji istnieją rozwiązania chmurowe oferujące centralizację zarządzania infrastrukturą bezprzewodową, jak również posiadające mechanizmy bezpieczeństwa. Punkt dostępowy Fortinet serii FortiAP-S jest tego najlepszym przykładem. Umożliwia scentralizowane zarządzanie w usłudze FortiCloud, zawiera system ochrony przed włamaniami (IPS), ochronę antywirusową, kontrolę aplikacji oraz kategoryzację i filtrowanie stron WWW. Co więcej, w połączeniu z usługami FortiGuard, gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed nieustannie rozwijającymi się pluralistycznymi zagrożeniami.

 

Artur Madejski, Product Manager FORTINET, Veracomp

Źródło: Puls Biznesu, 29.03.2017, nr 62.

Opublikowano