Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Veracomp w mediach

O FIRMIE

Lawina danych i sprzęt refabrykowany

Pomimo tego, że na Zachodzie systemy PACS, czyli szpitalne sieci archiwizujące obrazy medyczne, są już mocno zakorzenione, w Polsce ciągle niewielki odsetek placówek może pochwalić się w pełni cyfrową infrastrukturą. Aby zmienić ten stan rzeczy, polskie szpitale muszą przejść prawdziwą i dość kosztowną IT rewolucję. Jednym ze sposobów na złagodzenie jej skutków jest sprzęt refabrykowany. Z kolei placówki, w których ta głęboka przemiana już się dokonała, zaczynają dostrzegać tendencję lawinowo rosnącej ilości danych, stawiającej pod znakiem zapytania sprawność działania systemu.

Opublikowano

Barco
Barco

Barco jest międzynarodową firmą aktywną w trzech kluczowych obszarach technologii przetwarzania obrazu. Projektuje i tworzy rozwiązania projekcji wielkoformatowej, systemy wizualizacji w medycynie oraz systemy wizualnego nadzoru. Firma notowana jest na brukselskiej giełdzie papierów wartościowych będąc częścią BEL 20, Next 150, jak również Dow Jones ... Więcej »