Veracomp.pl  »  Specjalizacje  »  Sieci i zarządzanie infrastrukturą IT    Sieci MAN

SIECI I ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Sieci MAN

Współczesna sieć MAN (Metropolitan Area Network) to sieć, której zasięg przekracza kilka kilometrów, natomiast zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwiają transmisję o takich parametrach jakościowych (pasmo, opóźnienie, stopa błędów, jitter) jak w sieciach LAN.

Sieć MAN można zdefiniować również jako zespół sieci LAN w obrębie jednego miasta, których sposób zarządzania (kolejkowanie pakietów w szkielecie sieci, zarządzanie QoS oraz innymi prawami użytkowników, wirtualizacja, nadmiarowość itp.) oraz parametry jakościowe mają tyle cech wspólnych, że możemy rozpatrywać to jako jedną sieć. Analizują sposoby wykorzystywania sieci MAN przez jej użytkowników możemy wyróżnić 3 podstawowe modele:

 • sieć MAN na terenie całego miasta czy dzielnicy (np. kampusu uniwersyteckiego), ale wykorzystywana przez jednego właściciela – organizacją taką może być np. urząd miasta (sieci miejskie), zakład przemysłowy lub uczelnia (kampusowe sieci MAN),
 • sieć MAN na terenie całego miasta czy dzielnicy, ale wykorzystywana przez wielu właścicieli np. wiele uczelni (akademickie sieci MAN), jednostek samorządowych (powiatowe czy nawet wojewódzkie sieci MAN często będące szkieletem dla sieci radiodostępowych typu Wi-Fi ,Wi-Max czy LMDS). Charakterystyczne dla tego typu sieci jest jej niekomercyjne zastosowanie – wymiana ruchu pomiędzy uczelniami czy jednostkami samorządowymi następuje na zasadzie tzw. peeringu bez stosowania żadnych rozliczeń. Najczęściej koszty eksploatacji części wspólnych są dzielone między poszczególne jednostki,
 • sieć MAN na terenie całego miasta, ale wykorzystywana przez jednego właściciela –będącego komercyjnym operatorem (telekomem). Taką sieć można traktować jako typową operatorską sieć MAN wykorzystującą Ethernet, (dawniej SDH lub ATM), jako protokół warstwy 2 oraz światłowód lub radiolinie mikrofalowe jako medium. Charakterystyczne dla tego typu zastosowań jest wykorzystywanie rozwiązań technologicznych umożliwiających maksymalne wykorzystanie infrastruktury operatora przez jednoczesne używanie jej przez wielu klientów np. poprzez rozwiązania typu Que in Que – podwójne kolejkowanie pakietów.

Coraz częściej oprócz tradycyjnej transmisji danych IT, sieci MAN służą do transmisji treści multimedialnych takich jak telefonia IP, wideokonferencje czy CCTV IP.

Konwergencja powoduje znaczny wzrost wymagań wobec infrastruktury MAN, co do jej niezawodności i dostępności. W przypadku zastosowania MAN jako szkieletu telefonii IP czy ze względu na krytyczny charakter tej funkcji w działaniu organizacji, przyjmuje się, że w dostępność takiej sieci MAN w skali roku musi wynosić minimum 99,99 proc. (co oznacza maksymalny czas awarii w skali roku poniżej jednej godziny).

Istotną sprawą w sieci MAN jest jej architektura fizyczna (topologia) oraz wykorzystywane protokoły. Nowoczesne przełączniki LAN umożliwiają budowanie różnych architektur logicznych na bazie jednej architektury fizycznej, zgodnie z nowym modelem IaaS (Infrastructure As A Service). W prostych modelach przełączników LAN fizyczna konfiguracja sprzętu (liczba kart, portów, obudów, zasilaczy) ma duży wpływ na architekturę i skalowalność. Raz przyjęta architektura fizyczna jest często niezmienna.

Szkielet sieć MAN (rdzeń) ma zwykle przepustowość od kilku 1Gb/s do n x 40 Gb/s. Często wykorzystuje się w nim systemy zwielokrotnienia optycznego CDWM lub DWDM (ang. Coarse/Dense Wave Density Multiplexing).

Można założyć, że dobór architektury MAN jest zależny od następujących kryteriów:

 • ilości użytkowników, ich lokalizacji geograficznej (odległości) oraz przewidywanych profili ruchu w momencie rozpoczęcia projektu
 • szacowanej docelowej liczbie użytkowników i profili ruchu
 • w zależności od powyższych parametrów ważnym czynnikiem doboru architektury sieci jest jej skalowalność czyli możliwość łatwej i taniej rozbudowy
 • dostępności i niezawodności sieci MAN. Z uwagi na wspomniane wcześniej wymagania wpływają one zarówno na topologię sieci (muszą istnieć alternatywne ścieżki komunikacji, tzw. ścieżki obejścia, krytyczni użytkownicy, sieci MAN mają zdublowane interfejsy sieciowe prowadzące do różnych ścieżek obejścia, przełączniki MAN mają podwójne lub potrójne zasilacze)
 • odporności na zakłóceniaktóra jest pochodną przyjmowanych założeń odnośnie zastosowanych mediów i protokołów, zwłaszcza w warstwach sieciowych 1 i 2. Jest to szczególnie ważne w zastosowaniach przemysłowych, gdzie pojawiają się duże zakłócenia wynikające z przełączania wysokich prądów w zasilającej zakład sieci energetycznej.

Niezależnie od skalowalności, projektując sieć warto zwrócić uwagę na profile ruchu użytkowników i serwerów w poszczególnych węzłach sieci. Są one zależne od charakteru przesyłanych danych oraz ich wrażliwości na opóźnienia czy utratę pakietów. Do najważniejszych parametrów profilu ruchu definiujących tzw. klasy usług (CoS - Class of Service) lub jakości usług (QoS - Quality of Service) należą:

 • średnia/maksymalna/minimalna wymagana przepustowość (ang bandwith)
 • maksymalne dopuszczalne opóźnienie (ang delay)
 • maksymalne dopuszczalne wahanie opóźnienia (ang. jitter)
 • maksymalna dopuszczalna utrata pakietów (ang. loss of packets)

Konsekwencją przyjętej architektury są też koszty inwestycyjne (tzw. CAPEX – Capital Expenditures) poniesione na jej zaprojektowanie, zakup oraz instalację oraz koszty utrzymania (tzw. OPEX – Operations Expenditures), ponoszone na utrzymanie sieci (zarządzanie, serwis, aktualizację oprogramowanie itp.). Całkowity koszt posiadania sieci MAN (TCO – Total Cost of Ownership) jest pochodną nie tylko CAPEX, ale także OPEX. Dla współczesnych sieci LAN czas eksploatacji przed wymianą na nowsze modele to ok. 5-6 lat. W takiej sytuacji proporcja OPEX do CAPEX jest niezwykle istotna. Dlatego szczególnie ważny jest udział kosztów aktualizacji oprogramowania sterującego elementami aktywnymi sieci (tzw. firmware) oraz przyjęte warunki serwisowe (ang. SLA – Service Level Agreement).Warunki i koszt SLA są szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania MAN jako szkieletu telefonii IP.

Ostatnim ważnym założeniem przy projektowaniu sieci MAN są zakładane bezpieczeństwo sieci oraz poufność przysyłanej informacji. Chodzi zarówno o możliwość podsłuchu transmitowanej informacji, jak i niekontrolowane podłączenie się do sieci LAN w celu przejęcia kontroli na nią samą lub innymi zasobami IT. Na eliminację lub przynajmniej minimalizację tych takich możliwości ma wpływ przyjęta architektura logiczna (separacja przez sieci VLAN, adresacja IP, sieci VPN, integracja z systemem NAC), jak i architektura fizyczna.

Rozwiązanie bazuje na produktach marek
Alcatel-Lucent Enterprise, D-Link, Extreme Networks, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Microsens, NETGEAR

zamknij ×

Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International jest czołowym dostawcą rozwiązań i usług komunikacyjnych dla przedsiębiorstw - od biura po chmurę, oferowanych pod wspólną marką Alcatel-Lucent Enterprise. W swoich działaniach wykorzystuje ducha przedsiębiorczości oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie innowacji — posiada ponad 2700 pracowników w przeszło 100 krajach na całym świecie. Siedziba firmy mieści się w Paryżu. Firma oferuje rozwiązania komunikacyjne, sieciowe i chmurowe przeznaczone dla ...

dowiedz się więcej

zamknij ×

D-Link

D-Link

D-Link jest jednym ze światowych liderów na rynku dostawców infrastruktury sieciowej. Od 30 lat oferuje innowacyjne, bardzo wydajne i intuicyjne produkty przeznaczone dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. D-Link projektuje, opracowuje i wytwarza najlepsze w branży rozwiązania obejmujące technologie sieciowe, bezprzewodowe, pamięci masowe, zabezpieczenia i systemy nadzoru IP.

dowiedz się więcej

zamknij ×

Extreme Networks

Extreme Networks

Łączność wykraczająca poza sieć Firma Extreme Networks, Inc. (NASDAQ: EXTR) oferuje wsparte oprogramowaniem rozwiązania sieciowe (SDN), które pomagają działom IT na całym świecie osiągnąć wyjątkowe korzyści biznesowe – silniejsze relacje z klientami, partnerami i pracownikami. Te relacje z kolei przekładają się na wyższą sprzedaż, niższe koszty operacyjne oraz większy udział w rynku i lepszą rozpoznawalność. Od sieci przewodowej po bezprzewodową, od stacji roboczych po centra danych, od małych firm po wielkie korporacje, podejmujemy ekstremalne ...

dowiedz się więcej

zamknij ×

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise to międzynarodowy koncern powstały 1 listopada 2015 r. po podziale firmy Hewlett-Packard. Firma skupia się na dostarczaniu urządzeń serwerowych, storage i sieciowych. Zapewnia także wsparcie i oprogramowanie do sprzedawanych rozwiązań. HPE Serwery Oferta HPE obejmuje pełny asortyment serwerów dla klientów o najwyższych wymaganiach, od małych firm po wielkie korporacje. Oferowane serwery rack, tower, czy blade, są serwerami z najwyższej półki, które zawsze będą niezawodne, skalowalne i bezpieczne. Więcej informacji na ...

dowiedz się więcej

zamknij ×

Huawei

Huawei

Huawei to wiodący, globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych, obsługujący największe światowe przedsiębiorstwa i instytucje. Produkty firmy wdrożono w ponad 140 krajach. Huawei zatrudnia obecnie ponad 150 tysięcy pracowników, z których 70 tysięcy (ponad 46 proc.) bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych. Przychody korporacji w roku 2014 wyniosły 46 miliardów dolarów. Odwiedź dedykowaną stronę poświęconą rozwiązaniom Huawei

dowiedz się więcej

zamknij ×

Microsens

Microsens

MICROSENS jest światowym liderem w projektowaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu produktów dla światłowodowej transmisji danych i konwersji mediów. Wiedza i doświadczenie firmy dotyczy przede wszystkim obszaru sieci metropolitarnych, dostępowych i korporacyjnych. Znaczące nakłady na technologię produkcyjną połączone z własnymi innowacyjnymi projektami oraz wykorzystaniem wysokiej jakości komponentów zapewniają wiodącą na rynku jakość produktów i szeroki ich asortyment. Misją firmy jest oferowanie nowoczesnych sieciowych rozwiązań światłowodowych ukierunkowanych na obecne i przyszłe potrzeby klienta. Firma ...

dowiedz się więcej

zamknij ×

NETGEAR

NETGEAR

Amerykańska firma NETGEAR powstała w 1996 roku i na przestrzeni ponad 20 lat objęła pozycję lidera w dostarczaniu innowacyjnych produktów dla klientów końcowych, biznesowych oraz dla dostawców usług internetowych. Kluczową aktywność firma prowadzi w zakresie rozwiązań z dziedziny networking, Wi-Fi i storage. Produkty NETGEAR powstają przy wykorzystaniu pełnej gamy rozwiązań obejmujących sieci przewodowe oraz bezprzewodowe, jak również technologię przesyłania danych za pośrednictwem sieci energetycznej. Oferta NETGEAR przeznaczona do użytku ...

dowiedz się więcej

To rozwiązanie znajduje zastosowanie w następujących sektorach:
Edukacja, Energetyka, Finanse i ubezpieczenia, Handel i usługi, Hotelarstwo, konferencje, kultura i sztuka, Produkcja, Resorty mundurowe, Samorządy i administracja, Telekomunikacja, Transport, Użytkownicy indywidualni

Potrzebujesz więcej informacji o tym sektorze?

Wszystkim zainteresowanym pomagamy wybrać optymalny zestaw rozwiązań dla wybranego sektora.

skontaktuj się z nami