Veracomp.pl  »  Specjalizacje  »  Infrastruktura telekomunikacyjna    Transmisja VoIP

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Rozwiązanie dla sektorów

Zobacz wszystkie sektory »

Rozwiązanie bazuje na produktach marek

Więcej o rozwiązaniu

Transmisja VoIP

Rozwój technologii telekomunikacyjnych i informatycznych doprowadził powszechnej cyfryzacji usług telefonicznych. Nawet posiadacz telefonu "analogowego" jest tak naprawdę obsługiwany przez cyfrową centralę operatora. VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest technologią umożliwiającą przesyłanie przekształconego cyfrowo głosu za pomocą łączy do transmisji danych, zwykle łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP (sieci prywatne lub VPN).

W tradycyjnej telefonii wykorzystującej trakty cyfrowe tzw. E1 do obsługi jednego połączenia telefonicznego potrzebna jest minimalna przepustowość kanału łączącego obu rozmówców: nadawcę i odbiorcę wynosząca 64 kb/s (standard PCM ITU G.711). Taka sama rozmowa przesyłana siecią komputerową TCP/IP potrzebuje dodatkowo jeszcze ok. 20% pasma na przesłanie dodatkowych danych niezbędnych do adresacji i nawiązywania połączenia. Technologia VoIP umożliwia zastosowanie silnej kompresji (stratnej) strumienia pakietów G.711 64 kb/. Dzięki zastosowaniu tych algorytmów, podobnych do używanych w kodowaniu MPEG3, (tzw. kodeków G.7XX wg zaleceń ITU czyli Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej), ale pracujących w czasie rzeczywistym możliwe jest osiągnięcie bardzo dużych poziomów kompresji (nawet 12:1) praktycznie bez utraty możliwości rozpoznawania rozmówcy po barwie głosu, co oznacza osiągnięcie przepustowości rzędu 12 kb/s (dla ITU G.723) już po dodaniu narzutu związanego z adresacją IP.

Z uwagi na zastosowane algorytmy kompresji, które pracują w czasie rzeczywistym, technologia VoIP stawia wymagania co do jakości transmisji pakietów z głosem w wykorzystywanej sieci pakietowej (może nią być zarówno sieć LAN, jak i WAN no Internet). Wymagania te dotyczą następujących kryteriów:

 • dostępnej minimalnej przepustowości (pasma) w sieci dla konkretnej ścieżki, która łączy nadawcę i odbiorcę pakietów z głosem. Przepustowość ta nie może spadać poniżej pewnego minimalnego poziomu, definiowanego osobno dla każdego ze stosowanych standardów kompresji
 • średniego opóźnienia wprowadzanego przez sieć, mierzonego jako czas pomiędzy wysłaniem pakietu przez nadawcę, a odebraniem go przez odbiorcę (mierzonego zwykle w milisekundach)
 • wahania się tego opóźnienia w czasie czyli tzw. jittera (mierzonego zwykle w mikrosekundach)
 • udziału pakietów utraconych lub zniekształconych podczas transmisji tzw. stopy błędów – (zwykle poniżej 0,1%)

Zastosowanie technologii VoIP wymaga więc, oprócz instalacji bramek VoIP odpowiednich mechanizmów priorytetyzacji przesyłanych pakietów z głosem w używanej sieci pakietowej (LAN/WAN/Internet). Zapewnienie tego nazywane jest mechanizmem kontroli jakości transmisji czyli tzw QoS (Quality of Service). W przypadku pełnego obciążenia sieci (braku zapasu pasma) mechanizm QoS, aby działał w sposób skuteczny powinien być wdrożony zarówno na poziomie warstwy drugiej modelu OSI (Ethernet/ATM/Frame Relay), jak i warstwy 3 i 4 (TCP/IP). Proste formy QoS używane, często w sieciach LAN (gdzie stosunkowo łatwo i tanio można zapewnić zapas pasma) działają tylko w warstwie 2 (Ethernet) i noszą nazwę klas usług czyli tzw. CoS

W praktyce zarówno QoS jak i CoS odbywa się poprzez odpowiednią konfiguracje routerów oraz przełączników LAN (ew. przełączników ATM) – sprzęt aktywny w sieci musi być na tyle zawansowany, aby być zgodnym z przyjętymi standardami QoS/CoS.

Zapewnienie odpowiedniego kompromisu pomiędzy pasmem oraz pozostałymi parametrami QoS (opóźnienie, jitter, stopa błędów) w sieci WAN/LAN jest kluczowym i niezbędnym warunkiem powodzenia przy wdrażaniu VoIP. Kodeki wymagające mniej pasma są bowiem dużo bardziej czułe na ewentualną utratę pakietów oraz jitter w porównaniu do prostych kodeków G.711, które z kolei są mniej wymagające co do QoS, ale potrzebują większego pasma. Ponieważ przepustowości i parametry jakościowe transmisji dzisiejszych sieci LAN i WAN uległy radykalnej poprawie istnieje możliwość budowy firmowej sieci telefonicznej w oparciu o firmowe sieci LAN/WAN.

Różnica pomiędzy systemem VoIP, a systemem telefonii IP (ang. IP telephony) to kompletny system telefoniczny zbudowany w oparciu o elementy realizujące funkcje klasycznego systemu telefonicznego, ale oparte na transmisji głosu w sieci LAN/WAN, obsługujące protokół IP z protokołami VoIP, bez konieczności budowania w tym celu wydzielonych struktur połączeń. System telefonii IP zawiera własny serwer połączeń telefonicznych IP (centralkę PABX) oraz telefony/faksy IP. System transmisji VoIP może być więc częścią systemu telefonii IP lub stanowić uzupełnienie tradycyjnego system telefonicznego wykorzystującego zwykła centralkę. W takim przypadku bramki VoIP służą tylko to transmisji rozmów poza głównym budynkiem firmy, na dłuższych dystansach np. do rozmów międzymiastowych pomiędzy oddziałami tej samej firmy. Warto zauważyć, że rolę sieci WAN w takim systemie może pełnić Internet z zestawionymi w nim kanałami sieci VPN, co powoduje znaczną oszczędność kosztów zwłaszcza dla ruchu międzynarodowego.

 • koszty połączeń w systemie VoIP są niższe w PSTN ponieważ więcej ruchu zamyka się w firmowej sieci
 • łatwo uruchomić telefonią bezprzewodową VoIP wykorzystującą sieć WLAN

Wśród wad systemów VoIP należy wymienić:

 • wyższy koszt początkowy systemu w przypadku, gdy należy zmodernizować również sieć LAN/WAN
 • wyższe wymagania co kwalifikacji administratora systemu (dobra znajomość nie tylko protokołów PSTN, ale także LAN/WAN), co może generować dodatkowe koszty szkoleń
 • małą przewagę funkcjonalności rozwiązania hybrydowego VoIP + tradycyjna centralka PBX w stosunku to pełnego systemu telefonii IP

Definiując grupę docelową klientów dla systemów VoIP można przyjąć następujące kryteria:

 • istnieje potrzeba częstego zestawiania połączeń telefonicznych i wymiany faksowej między lokalizacjami przez pracowników lub kontrahentów klienta
 • klient posiada lub buduje nowoczesną sieć LAN / WAN z mechanizmami QoS
 • posiadana sieć LAN/WAN powinna łączyć kilka lokalizacji (im bardziej odległych tym większe korzyści ze stosowania VoIP)
 • klient nie posiada rozproszonych central telefonicznych połączonych między sobą dedykowanymi łączami za wyjątkiem sygnalizacji MFC-R2, DSS1 lub Q.SIG.

Rozwiązanie bazuje na produktach marek
AudioCodes, Huawei, Poly

zamknij ×

AudioCodes

AudioCodes

AudioCodes jest liderem na rynku z ponad 17-letnim doświadczeniem, koncentrującym się na technologii i produktach sieciowych VoIP. W tym czasie AudioCodes wdrożył dziesiątki milionów bram medialnych i kanałów serwerów medialnych w ponad 100 krajach. AudioCodes jest liderem technologii VoIP skoncentrowanym na jakości głosu i najlepszych w swojej klasie produktach sieci VoIP z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie kompatybilności swoich produktów z ...

dowiedz się więcej

zamknij ×

Huawei

Huawei

Huawei to wiodący, globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych, obsługujący największe światowe przedsiębiorstwa i instytucje. Produkty firmy wdrożono w ponad 140 krajach. Huawei zatrudnia obecnie ponad 150 tysięcy pracowników, z których 70 tysięcy (ponad 46 proc.) bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych. Przychody korporacji w roku 2014 wyniosły 46 miliardów dolarów. Odwiedź dedykowaną stronę poświęconą rozwiązaniom Huawei

dowiedz się więcej

zamknij ×

Poly

Poly

Poly to jedna z największych na świecie firm dostarczających rozwiązania do komunikacji i współpracy dla firm. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w rozwijaniu technologii audio i video sprawia, że produkty Poly zapewniają najwyższą jakość i pozwalają eliminować największe bolączki komunikacji we współczesnym świecie. Zakłócenia połączeń czy niska jakość obrazu w wideokonferencjach bezpośrednio wpływają na efektywność pracy. Dlatego celem Poly jest dostarczenie rozwiązań, które pozwolą maksymalnie zbliżyć poziom komunikacji na odległość do komunikacji twarzą w twarz. W portfolio Poly znajdują ...

dowiedz się więcej

To rozwiązanie znajduje zastosowanie w następujących sektorach:
Edukacja, Finanse i ubezpieczenia, Handel i usługi, Samorządy i administracja, Telekomunikacja

Potrzebujesz więcej informacji o tym sektorze?

Wszystkim zainteresowanym pomagamy wybrać optymalny zestaw rozwiązań dla wybranego sektora.

skontaktuj się z nami