Veracomp.pl  »  Specjalizacje  »  Sieci i zarządzanie infrastrukturą IT  »  Sieci radiowe    Przykłady wdrożeń

SIECI RADIOWE

Przykłady wdrożeń

Gminy Bojanów, Iwonicz-Zdrój, Krosno

Alvarion - użytkownik: gminy Bojanów, Iwonicz-Zdrój, Krosno. Partner: STIMO Sieci bezprzewodowe pracujące w technologii WIMAX łączące jednostek Urzędu Miasta lub Gminy oraz zapewniające mieszkańcom bezprzewodowy dostęp do Internetu. Finansowanie głównej część projektów powstało w oparciu o dotację UE - działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Gminy Miejsce Piastowe, Krosno

Aviat Networks – użytkownik: gminy Miejsce Piastowe, Krosno. Partner: STIMO 2 Radiolinie służące do zasilenia w sygnał urządzeń dostępowych WIMAX. Transmisje na odległość 12 km z prędkością 366 Mb/s w paśmie licencjonowanym.

Inne wdrożenia

Cambium Networks (Motorola Solutions) Użytkownik: kluczowa instytucja państwa. Partner: SQUARETEC. Sieć zbudowana w oparciu o rozwiązanie Cambium Canopy PMP 430. MP 430 w paśmie 5,4 GHz w technologii OFDM, bez widoczności optycznej (nLOS).