Veracomp.pl  »  Rozwiązania dla sektorów  »  Placówki medyczne    Sala operacyjna

PLACÓWKI MEDYCZNE

Sala operacyjna

Dynamiczny rozwój sprzętu specjalistycznego spowodował, że współczesne sale operacyjne, a zwłaszcza te hybrydowe, wymagają zastosowania przemyślanych rozwiązań technologicznych. Projekt systemu powinien umożliwiać prostą integrację całej zainstalowanej aparatury medycznej oraz przewidywać możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń w szczególnych przypadkach.

 Sala operacyjna może być przyłączona do systemu zasilania awaryjnego, a sam sprzęt medyczny zabezpieczony przed skutkami spadków napięcia i przepięć. Instalacja powinna umożliwiać podłączenie dodatkowych urządzeń, takich jak monitory medyczne czy zestawy wideokonferencyjne, bez konieczności stosowania długich przewodów zasilających czy przesyłających sygnał.

 Dobrze zaprojektowana instalacja powinna zawierać urządzania do centralnego zarządzania wszystkimi urządzeniami – najlepiej w formie prostego w obsłudze, bezprzewodowego panelu dotykowego. Pozwala to na ograniczenie zbędnego okablowania, a co za tym idzie poprawę komfortu pracy personelu.