Veracomp.pl  »  Rozwiązania dla sektorów  »  Placówki medyczne    Infrastruktura IT

PLACÓWKI MEDYCZNE

Infrastruktura IT

Kluczowymi elementami infrastruktury IT w zakresie funkcjonowanie podmiotu są serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, stacje robocze oraz specjalistyczne skanery pozwalające ucyfrawiać dokumentację papierową. Coraz częściej placówki medyczne decydują się na wdrożenie sieci bezprzewodowej, która wraz ze wzrostem mobilności urządzeń medycznych pozwala na zwiększanie komfortu pracy lekarzy i bezpieczeństwa pacjentów np. dzięki zastosowaniu tabletów medycznych.

Rozwiązania sieciowe

Placówki medyczne potrzebują coraz wydajniejszych sieci. Związane jest to nie tylko z wymogami ustawowymi, ale przede wszystkim z rosnącą ilością przetwarzanych danych. Również pacjenci oczekują, że szpitale i przychodnie zapewnią im wgląd do danych medycznych oraz dostęp do sieci podczas pobytu w placówce. Dlatego administratorzy placówek medycznych, zmuszani do podłączania kolejnych punktów dostępowych i urządzeń, napotykają problem ograniczonej przepustowości istniejących łącz. Warto wiedzieć, gdzie inteligentne urządzenia pozwolą wprowadzić oszczędności, a nawet zarobić na udostępnianiu odpłatnie wybranych usług. 

Serwery i pamięci masowe

Serwery i pamięci masowe to urządzenia, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne placówki medyczne. Konieczność przechowywania informacji o pacjentach w zgodzie z restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych powoduje, że przychodnie i szpitale stają przed koniecznością korzystania z zaawansowanych systemów informatycznych. Systemy NAS, SAN oraz macierze, stosowane do celów medycznych, muszą gwarantować dużą pojemność, być niezawodne i proste w rozbudowie. Powinny zapewniać także szybki dostęp do danych, przy jednoczesnym zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Systemy operacyjne

Serwery i komputery w placówkach medycznych pracują praktycznie non stop. Dlatego tak ważne jest, aby pracowały pod kontrolą stabilnych, wydajnych i elastycznych systemów operacyjnych. Personel medyczny nie powinien zaprzątać sobie głowy problematyką kompatybilności podłączanych urządzeń.  Stosowane oprogramowanie powinno ułatwiać pracę, stanowiąc konieczne, ale praktycznie niezauważalne tło codziennych obowiązków. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych, opartych o otwarte standardy, rozwiązań.