Veracomp.pl  »  Rozwiązania dla sektorów  »  Placówki medyczne    Digitalizacja dokumentacji medycznej

PLACÓWKI MEDYCZNE

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Wprowadzenie obowiązku cyfrowego przechowywania dokumentacji medycznej z jednej strony jest dużym wyzwaniem, z drugiej ułatwi dostęp do historii choroby pacjenta. Zakłady opieki zdrowotnej muszą przechowywać dokumentację pacjentów przez 20 lat, a niektóre dokumenty nawet przez 30 lat. Oznacza to tysiące stron dokumentacji, zdjęć i danych pochodzących z różnych źródeł.

Mówiąc o elektronicznej archiwizacji dokumentów medycznych, trzeba mieć na uwadze wszystkie źródła jej pochodzenia. Mogą to być dokumenty w postaci papierowej, w postaci negatywów, wyników badań jak również elektroniczne dokumenty z już pracujących systemów informatycznych.

Ponadto dane medyczne stanowią oromny zasób informacji,  dlatego po ich digitalizacji muszą być odpowiednio zabezpieczone.  W naszej ofercie znajdują się rozwiązania do diitalizacji dokumentacji medycznej, jak i odpowiedniego przechowywania jej w formie cyfrowej.