Veracomp.pl  »  Partnerzy    V-ZAM, extranet, RMA, zwroty, pomoc techniczna

PARTNERZY

V-ZAM, extranet, RMA, zwroty, pomoc techniczna

V-ZAM

V-ZAM to internetowy system sprzedaży przeznaczony dla Partnerów Veracomp SA. Umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o dostępnych produktach wszystkich producentów znajdujących się w ofercie. Za jego pomocą możliwe jest składanie zamówień on-line oraz kontakt z przedstawicielami handlowymi. V-ZAM umożliwia również monitorowanie procesu zwrotu towarów.

System V-ZAM dostępny jest na stronie https://vzam.veracomp.pl

Dostęp do V-ZAM jest ograniczony loginem i hasłem, które może uzyskać każdy partner Veracomp, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

extranet

Zaawansowane narzędzie do pracy nad projektami. Dzięki niemu Partnerzy Veracomp SA mogą z jednego miejsca zarządzać zadaniami związanymi z wdrożeniami teleinformatycznymi. Extranet umożliwia wspólną pracę całego zespołu, delegowanie zadań i dostęp do materiałów marketigowych i producenckich. Dostęp do extranetu można uzyskać tutaj. Dostęp do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła V-ZAM.

RMA i zwroty

Każdy partner Veracomp SA jest zobowiązany przed wysyłką (zwrotem) towaru do Veracomp uzyskać numer RMA, wydrukować go w postaci etykiety i nakleić ją w trwały sposób na opakowaniu przesyłki.

Moduł RMA jest częścią systemu V-ZAM.

Dodawanie zgłoszenia RMA odbywa się w jednym z trzech trybów:

  • zgłoszenia serwisowe
  • zwrot sprzętu udostępnionego do testów
  • inne przypadki zwrotów (np. w związku z pomyłką w dostawie lub związanych z nią dokumentach)

Po utworzeniu zgłoszenia zostaje nadany numer RMA, który należy wydrukować w module jako etykietę i nakleić na paczkę wysyłaną do Veracomp. Jeżeli wysyłka dotyczy przeterminowanego zwrotu sprzętu udostępnionego do testów albo w przypadku pomyłki w dostawie (i od wystawienia faktury minęło już 48h), przed wysyłką towaru należy poczekać na akceptację zwrotu przez opiekuna handlowego. Do czasu takiej akceptacji nie można wydrukować etykiety. W module RMA możemy również przeglądać i wyszukiwać dodane wcześniej zgłoszenia.

Moduł RMA pozwoli usprawnić procedurę zwrotów zarówno po stronie partnerów, jak i Veracomp. Partner może przez cały czas śledzić postęp zlecenia w systemie V-ZAM. Zgłoszenia zwrotu są zintegrowane z wewnętrznym systemem IFS w Veracomp. Handlowiec lub menedżer produktu łatwo zweryfikuje zgłoszenie, odrzuci lub zaakceptuje zwrot. Poprzez numer RMA również serwis techniczny i dział obsługi klienta szybko zidentyfikują zawartość przesyłki.

Call Center

Telefoniczne centrum obsługi (12 25 25 655) pozwala na konsultacje z inżynierem Veracomp przed zakupem, w trakcie przygotowywania projektu jak również po implementacji w przypadku problemów technicznych.

Helpdesk

Internetowy system pomocy technicznej Helpdesk, oferujący wsparcie techniczne dla produktów już zakupionych w Veracomp, jest częścią systemu B2B V-ZAM i znajduje się na stronie http://helpdesk.veracomp.pl/, oferuje dialog on-line z inżynierami wsparcia technicznego.