Veracomp.pl  »  Partnerzy    Usługi profesjonalne

PARTNERZY

Usługi profesjonalne

Usługi profesjonalne to uzupełniające wsparcie techniczne dla integratorów systemów IT. Veracomp - Exclusive Networks proponuje usługi profesjonalne swoim Partnerom Handlowym, którzy chcą poszerzyć obszar działania, zdobyć nowe kompetencje, a tym samym bardziej kompleksowo obsługiwać dotychczasowych klientów lub poszerzać ich grono.

Wszystkie usługi profesjonalne są realizowane przez zespół inżynierów posiadających doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań IT. Cały proces realizacji usług jest nadzorowany przez certyfikowanych menedżerów projektu zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami.

 • V-SET UP Standardowa usługa instalacji sprzętu lub oprogramowania. Możliwość rozszerzenia zakresu według indywidualnych potrzeb klienta.
 • V-DESK Usługa wsparcia dla klienta końcowego. Ilość zgłoszeń jest ustalana na podstawie analizy potrzeb i wymagań klienta. Sposoby zgłaszania problemów: system internetowy, telefonicznie. Ilość zgłoszeń w ciągu obowiązującego kontraktu: 10.
 • V-CARE Usługa opieki nad systemem obejmuje przegląd systemu oraz wizyty serwisowe.
 • V-SUP Usługa wsparcia/konsultacji w zakresie instalacji i konfiguracji systemu.

Rozszerzone usługi profesjonalne

 • Konsultacje techniczne - Działania mające na celu ocenę potrzeb i wymagań klienta oraz zdefiniowanie ich w sposób umożliwiający zaprojektowanie rozwiązania;
 • Projektowanie i wdrażanie systemów sieciowych i systemów bezpieczeństwa - Obsługa projektów sieci LAN oraz WAN, systemów dostępowych, bezpiecznych punktów styku z Internetem, systemów detekcji i przeciwdziałania włamaniom (IDS i IPS);
 • Projektowanie i wdrażanie systemów SAN, NAS - Konsolidacja istniejących zasobów pamięci masowych w spójny system SAN, budowa od podstaw nowych systemów SAN, implementacja systemów pamięci masowych NAS;
 • Opracowywanie i implementacja polityk Backup/Restore - Projektowanie, tworzenie oraz implementacja platform i procedur do tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych;
 • Opracowywanie i implementacja polityk Disaster Recovery - Projektowanie, tworzenie oraz implementacja platform i procedur do realizacji odtwarzania systemów operacyjnych i aplikacji po awarii krytycznej;
 • Zarządzanie Projektami - W ramach dostarczanych rozwiązań, Veracomp - Exclusive Networks Poland SA świadczy usługi zarządzania projektem, które pokrywają proces wdrożenia zgodnie z międzynarodowymi standardami PMI/IMPA.

Wszystkie usługi profesjonalne oferowane są wyłącznie do dalszej odsprzedaży.

Portfolio usług profesjonalnych obejmuje szeroki zakres technologii wiodących producentów:

A10, AudioCodes, Arcserve, Blue Coat, D-Link, ECI, Entrust, Extreme Networks, F5, Fortinet, F-Secure, Fujitsu, HPE, Infortrend, Microsens, Netgear, Polycom, Proofpoint, Qlogic, Quantum, Radware, Topica.

Kiedy korzystać z usług profesjonalnych Veracomp - Exclusive Networks?

 • Przy realizacji projektów bazujących na nowej lub nieznanej dla Partnera technologii.
 • Przy jednostkowych zakupach i projektach - jeżeli integrator systemów nie specjalizuje się w danej technologii i nie ma jej w stałej ofercie, ale planuje zrealizować jednorazowy projekt np. dla swojego stałego klienta.
 • Kiedy do wykonania usługi potrzebny jest niezależny podmiot, np. w przypadku audytów i testów penetracyjnych.

Usługi Logistyki Serwisowej (V-ULS)

Rozszerzenie gwarancji i szybka wymiana sprzętu w przypadku jego awarii.

 • AHB - Advance Hardware Backup - usługa udostępnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy
 • SOS-B - Service On Site-Backup - usługa udostępnienia i instalacji sprzętu zastępczego na czas naprawy, wizyta inżyniera ze sprzętem.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu, usługi logistyczne są świadczone w różnych konfiguracjach. Dla krytycznych elementów systemu istnieje możliwość zgłaszania awarii 24 godziny przez 7 dni w tygodniu z czasem przybycia inżyniera w ciągu 4 godzin.

Bazując na tak elastycznym podejściu, Partnerzy Handlowi Veracomp - Exclusive Networks mogą zbudować własne portfolio usług dla swoich klientów.