Veracomp.pl  »  Partnerzy  »  Producenci    Matrix42

PRODUCENCI

Matrix42

Klasyczny sposób pracy zmienia się, a miejsce pracy przeobraża się w cyfrowe środowisko pracy. Praca mobilna przy użyciu coraz liczniejszych urządzeń końcowych i aplikacji staje się normą. Wiążą się z tym takie wyzwania jak heterogeniczne infrastruktury informatyczne, kosztowne udostępnianie usług, zjawisko Shadow IT i wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych. Wielu producentów odpowiada na te wyzwania, oferując jeszcze bardziej złożone narzędzia do zarządzania. Matrix42 - niemiecka firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania do zarządzania infrastrukturą sieciową - odpowiada natomiast integracją i znacznym uproszczeniem. Zadbaj o większą prostotę w swojej firmie i w dziale IT!

Dzięki rozwiązaniom Matrix42 masz w ręku wszystkie atuty

1. Automatyzacja powtarzających się zadań informatycznych, takich jak dystrybucja oprogramowania, zarządzanie urządzeniami, zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami, jak również zgłoszeń do działu IT.

2. Przyspieszenie udostępniania usług za pośrednictwem samoobsługowego portalu. Automatyczne udostępnianie, inwentaryzacja i rozliczanie usług o charakterze informatycznym i nie tylko.

3. Uproszczenie przestrzegania wytycznych określonych w przepisach dotyczących uprawnień, instalacji oprogramowania, procesów zatwierdzania, rozporządzenia RODO i logowania się do systemu bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.

4. Poprawa przejrzystości i kontroli z uwzględnieniem wszystkich kosztów, licencji, umów oraz zasobów informatycznych i nie tylko.

5. Zwiększenie wydajności pracy i jednocześnie oszczędności kosztów w obszarze operacji informatycznych poprzez znaczne odciążenie działu usług informatycznych, samoobsługę i jednoczesne zmniejszenie liczby zgłoszeń serwisowych, a także konsolidację narzędzi, jednolite środowisko użytkownika oraz optymalizację licencji i zasobów informatycznych.

Produkty i rozwiązania