Veracomp.pl  »  Partnerzy  »  Producenci    Infoblox

PRODUCENCI

Infoblox

Produkty Infoblox powstały w odpowiedzi na potrzebę firm i instytucji związaną z usługami DNS i DHCP dostępnymi w formie przyjaznej dla użytkownika. Rosnąca potrzeba automatyzacji w zakresie zarządzania tymi usługami (i naturalnie adresacją IP) związana jest z szybko rosnącą infrastrukturą IT, którą skutecznie musi obsłużyć ten sam, nie rozszerzony zespół specjalistów. Infoblox posiada dwie zasadnicze linie produktów dostępne w postaci dedykowanych platform sprzętowych: DDI, NetMRI.

DDI (DNS + DHCP + IPAM)

Są to serwery dns, dhcp zintegrowane z systemem zarządzania przestrzenią adresową będącą elementarną funkcjonalnością Infoblox. Produkty DDI oparte są o autorską technologię Infoblox-GRID, która pozwala na tworzenie systemów rozproszonych, komunikujących się z tzw. Grid-Master (odpowiedzialnym za centralne zarządzanie systemem i wszystkimi jego usługami).

Podstawowe zadania realizowane przez system Infoblox DDI:

 • Całkowita automatyzacja procesu zarządzania DHCP dzięki monitorowaniu stopnia wykorzystania puli adresów z serwera DHCP. Wysoka dostępność i redundancja możliwa jest dzięki DHCP Failover.
 • Automatyzacja zarządzania serwerami DNS w sieci, redukcja czasu i kosztów obsługi DNS, przy jednoczesnym poprawieniu wydajności i dostępności aplikacji. Automatyzacja DNSSEC.
 • Eliminuje ryzyko wystąpienia  błędu ludzkiego, upraszcza zarządzanie skomplikowanymi sieciami w wersji IPv4 oraz IPv6.
 • Umożliwia bezproblemową migrację do IPv6 - narzędzia i technologie Infoblox pozwalają zredukować ryzyko i koszty związane z migracją do standardu IPv6, a także późniejszym zarządzaniem sieciami IPv6.
 • Współpraca z Microsoft – bez ingerencji w serwery Microsoft, system DDI umożliwia zarządzanie usługami DNS i DHCP na wielu serwerach Microsoft jednocześnie. Pełna kontrola uprawnień i pełna zgodność z AD i DDNS umożliwia elastyczną i etapową migrację usług DHCP/DNS na platformę Infoblox GRID. Możliwość zarządzania na Microsoft i Infoblox równocześnie pozwala na optymalizację pracy działów IT i nie tylko.

Współpraca z VMWare – automatyczna inwentaryzacja zasobów IP z serwerów VMWare. Integracja z vCenter Orchestrator (vCO) umożliwia dynamiczne przydzielanie IP i DNS dla serwerów wirtualnych.

NetMRI

NetMRI to w głównej mierze system realizujacy zadania z zakresu NCCM (Network Configuration and Change Management) – czyli system, który automatyzuje i pozwala efektywnie zarządzać siecią.

Ponadto Infoblox NetMRI automatyzuje proces zarządzania standardami, które powinny obowiązywać w sieci, dzięki czemu skutecznie obniża nakład pracy działów IT.

Podstawowe zadania realizowane przez system Infoblox NetMRI:

 • Automatyzuje takie procesy jak wykrywanie zmian w infrastrukturze sieciowej, przeprowadzanie masowych zmian, zarządzanie zadaniami i kontrolę uprawnień użytkowników.
 • Automatyzuje konfigurowanie i optymalizowanie środowiska sieciowego składającego się z urządzeń od różnych dostawców, inteligentnie zarządza konfiguracjami urządzeń i redukuje ryzyko błędu ludzkiego.
 • Obserwuje zmiany sieci w czasie.
 • Umożliwia podgląd stopnia wykorzystania przełączników w firmowej infrastrukturze sieciowej. Informację o portach, podłączonych stacjach oraz historia podłączeń.
 • Gwarantuje spójność sieci oraz jej zgodność z przyjętymi przez firmę zasadami konfiguracji infrastruktury sieciowej.

Advanced DNS Protection

Klasyczne rozwiązania zabezpieczające sieć nie kładą dostatecznego nacisku na ochronę krytycznej infrastruktury jaką są serwery DNS, co zwiększa możliwość skutecznych ataków w tym obszarze. Co więcej, w ostatnim czasie coraz większe zagrożenie dla serwerów DNS stanowią ataki DDoS, które blokują witryny internetowe poprzez przeciążanie ich złośliwym ruchem – to z kolei wymusza na firmach poszukiwanie nowych, proaktywnych metod zapobiegania przestojom w biznesie.

Rozwiązanie Infoblox Advanced DNS Protection zapewnia:

 • Skuteczne wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom
  Infoblox analizuje przychodzące zapytania DNS, odróżnia rzeczywistych użytkowników od ataku DNS DDoS i odpowiada tylko na rzeczywiste zapytania. Dzięki temu podczas ataku DDoS firma może zachować pełną dostępność i prowadzić aktywne działania w sieci.
 • Scentralizowany widok na stan bezpieczeństwa.
  W celu wczesnego wykrycie ataku i zorganizowanie skutecznej obrony firmy mogą identyfikować nietypowy ruch DNS we wszystkich urządzeniach w swojej sieci z poziomu jednej, centralnej konsoli zarządzania
 • Bieżącą ochronę przed ewoluującymi zagrożeniami.
  Automatyczna usługa aktualizacji regularnie wysyła nowe reguły do urządzenia Infoblox Advanced DNS Protection, dzięki czemu chroni ono przed bieżącymi zagrożeniami.