Veracomp.pl  »  Partnerzy  »  Producenci    F5 Networks

PRODUCENCI

F5 Networks

F5 Networks jest światowym liderem w bezpiecznym, szybkim i nieprzerywalnym dostarczaniu aplikacji do każdego miejsca w dowolnym czasie. Produkty F5 zapewniają klientom elastyczność potrzebną do dostosowywania środowiska IT lub konkretnych aplikacji do zmieniających się warunków biznesowych. Pomagają integrować różne technologie, przez co usprawniają kontrolę nad infrastrukturą, procesy dostarczania aplikacji oraz zarządzanie danymi. Wszystko po to aby zapewnić użytkownikom bezpieczny i szybki dostęp do wybranych usług zarówno z komputerów firmowych jak i urządzeń mobilnych. 

Funkcjonalność F5 Networks

Funkcjonalność F5 dostępna jest na wysokowydajnych platformach sprzętowych BIG-IP, modularnych platformach sprzętowych VIPRION oraz na maszynach wirtualnych. Jest ona definiowana jest przez szereg modułów realizujących ściśle określone zadania. Charakterystyczną i bardzo istotną cechą produktów F5 jest możliwość uruchamiania wielu modułów funkcjonalnych na jednej platformie sprzętowej lub wirtualnej co niesie za sobą szereg korzyści zarówno technologicznych jak i biznesowych.

Krótka charakterystyka najważniejszych modułów:

BIG-IP® Local Traffic Manager™

Jest to load balancer - rozwiązanie klasy Application Delivery Controller, posiadające funkcje pełnej kontroli wydajności, dostępności oraz zabezpieczenia aplikacji. LTM zapewnienia skalowalność infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa. BIG-IP LTM dysponuje zarówno statycznymi, jak i dynamicznymi metodami równoważenia obciążenia z wykorzystaniem śledzenia aktualnej wydajności serwerów w grupie.

BIG-IP® Global Traffic Manager™

GTM zapewnia wysoką dostępność i sterowanie ruchem między różnymi centrami danych. Najlepszy dobór usługi realizuje przekierowując zapytania użytkowników bazując np. na geolokalizacji, dostępności i wydajności urządzeń. Ponad to GTM wykorzystując wysoko wydajny serwer DNS może odciążyć i ochronić obecną infrastrukturę DNS.

BIG-IP® Application Acceleration Manager™

Zestaw bardzo zaawansowanych i praktycznych funkcji do przyśpieszania serwowania stron http (np. kompresja, cache’owanie):  przykładowo możemy zarządzać rozmiarami grafik w zależności od urządzenia z którego następuje dostęp do usługi (inny rozmiar może być dla desktopów, inny będzie wystarczający dla urządzeń mobilnych). Częścią tego rozwiązania jest również optymalizacja WAN, czyli między dwoma rozwiązaniami F5 w dwóch oddzielnych DC możemy stworzyć tunel optymalizacyjny.

BIG-IP® Advanced Firewall Manager™

AFM to firewall zbudowany jest w architekturze full-proxy – czyli cały ruch przechodzący podlega inspekcji po czym jest przekierowywany do odpowiedniego serwera. Możliwa jest kontrola treści w komunikacji serwer-klient co chroni przed wyciekiem informacji. Dostępne są również mechanizmy ochrony przed DDoS – AFM rozpoznaje i blokuje nieprawidłowe pakiety oraz szybki wzrost ilości pakietów na sekundę w odniesieniu do poszczególnych zapytań.

BIG-IP® Application Security Manager™

Jest to zaawansowane rozwiązanie z rodziny firewalli aplikacyjnych (Web Application Firewall). Zapewnia ochronę przed atakami aplikacyjnymi oraz zgodność z regulacjami bez ingerencji w kod aplikacji. Umożliwia budowanie pozytywnej oraz negatywnej polityki bezpieczeństwa chroniącej przed atakami aplikacyjnymi. Chroni przed atakami DDoS - reaguje na realne zagrożenia w czasie rzeczywistym ponieważ przy wykrywaniu ataków ASM bierze pod uwagę opóźnienie doręczenia zawartości strony oraz ilość sesji na sekundę.

BIG-IP® Access Policy Manager®

Zapewnia bezpieczną, opartą na treści i regułach kontrolę dostępu. Centralizuje zarządzanie uprawnieniami upraszczając uwierzytelnianie i autoryzację  (AAA - Authentication, Authorization and Accounting). Dzięki elastycznym i zaawansowanym funkcjom autoryzacji do aplikacji jest czymś więcej niż klasyczny SSL VPN. Może być wykorzystywany m.in. do uwierzytelnianiu i automatycznego przekazywania informacji o uprawnieniach użytkowników między systemami i aplikacjami np. do zewnętrznych podmiotów gospodarczych (SAML).

Co wyróżnia F5 Networks?

F5 jest jedynym dostawcą oferującym środowisko o otwartej architekturze, proponującym organizacjom nowy sposób dostarczania usług, który stanowi rzeczywistą wartość biznesową. To unikatowe środowisko zawiera:

TMOS – system operacyjny F5 (Traffic Management Operating System) dający inteligencję i kompletną kontrolę nad sposobem dostarczania aplikacji.

iRules - bazujący na zdarzeniach język skryptowy pozwalający na określenie w jaki sposób ruch związany z konkretnymi aplikacjami ma być przechwytywany, przetwarzany, analizowany i przekierowywany.

iControl - otwarte API umożliwiające zautomatyzowanie zarządzania i eliminujące konieczność ingerencji administratora.

DevCentral – portal zrzeszający społeczność użytkowników F5 liczący ponad 130 tysiące zarejestrowanych użytkowników, dzielących się doświadczeniami i wpływającymi na rozwój produktu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ