Veracomp.pl  »  O Firmie    Kontakt

O FIRMIE

Kontakt

Prosimy o wybranie Opiekuna Regionalnego lub kontakt z centralą w Krakowie.

Veracomp - Exclusive Networks Poland SA
ul. Zawiła 61
30-390 Kraków 

tel. +48 12 25 25 555
email: veracomp@veracomp.pl


NIP 525-272-88-15
KRS: 0000703564; Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS
BDO: 000507781
Kapitał zakładowy: 150 100 000,00 zł; wniesiony w całości

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Veracomp - Exclusive Networks jest Marek Ciemięga,
email: iod@veracomp.pl.