Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Kariera    Odpowiedzialny pracodawca

KARIERA

Odpowiedzialny pracodawca

Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji


logo Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji12 kwietnia 2016 roku dołączyliśmy do grona Koalicjantów na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.
Koalicja ma na celu promowanie dobrych praktyk w rekrutacji oraz tworzenie standardów w tym zakresie. Istotną rolę we wszelkich działaniach koalicjantów odgrywa dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

„Przystąpiliśmy do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, ponieważ staramy się, wspólnie z innymi pracodawcami, tworzyć pozytywny klimat wokół procesów i spotkań rekrutacyjnych.
Poszukiwanie i zmiana pracy to ważne chwile w naszym życiu. Często towarzyszy im stres, który ogranicza prezentowanie umiejętności, dokonań, a także przesłania  ważne aspekty w podejmowaniu decyzji o wyborze pracodawcy. Staramy się więc o przyjazną atmosferę, rzetelną wymianę informacji i partnerskie traktowanie kandydatów.”

Barbara Jędrychowska, Dyrektor HR w Veracomp SA

Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji – dowiedz się więcej 


 Karta Różnorodności
 Najcenniejszą wartością naszej firmy są zatrudnieni w niej ludzie. Dlatego staramy się, aby nasze wspólne miejsce pracy było przyjazne oraz otwarte na odmienność i różnorodność.

Jako pracodawca, szanujmy i respektujemy prawa człowieka w miejscu pracy, zapewniamy pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki. Szanujemy różnorodność wszystkich zatrudnionych osób oraz niedyskryminowanie ich ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, status rodzinny czy styl życia. Promowanie dobrych praktyk w tym zakresie jest jednym z naszych priorytetów.

W kwietniu 2016 roku podpisaliśmy Kartę Różnorodności, która jest międzynarodową inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską. Jest pisemnym, dobrowolnym zobowiązaniem firm promującym w firmie politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.            

Karta Różnorodności - dowiedz się więcej