Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Informacje Prawne    Warunki korzystania z witryny

INFORMACJE PRAWNE

Warunki korzystania z witryny

  1. VERACOMP SA odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych na witrynie www.veracomp.pl, tym niemniej uprzejmie informujemy, że żadna z informacji graficznych lub tekstowych lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio) zamieszczonych na stronie www.veracomp.pl nie stanowi oświadczenia woli (i tym bardziej oferty) w rozumieniu przepisów prawa i dlatego też nie może stanowić podstawy do konstruowania jakiejkolwiek odpowiedzialności VERACOMP SA lub jej współpracowników. Te same zasady dotyczą tzw. "zgody milczącej" VERACOMP SA. Żadne informacje i dane zamieszczone na witrynie www.veracomp.pl nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez VERACOMP SA. Wiążące oświadczenia VERACOMP SA będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów - w formie pisemnej.
  2. VERACOMP SA informuje, że treść i forma witryny www.veracomp.pl jest przedmiotem jej prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody VERACOMP SA.
  3. Uprzejmie informujemy, że znak "VERACOMP" jest znakiem towarowym VERACOMP SA w Krakowie, chronionym m.in. przez Prawo własności przemysłowej i jego użycie wymaga zgody VERACOMP SA. Inne znaki zamieszczone na witrynie www.veracomp.pl są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte przez VERACOMP SA za ich zgodą. Ostrzegamy, że używanie tych innych znaków przez osoby trzecie wymaga zgody ich właścicieli.