Veracomp.pl  »  O Firmie    Informacje Prawne

O FIRMIE

Informacje Prawne

Informacja o dużym przedsiębiorstwie

Veracomp SA w Krakowie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1118, z późn. zm.).