Veracomp.pl  »  O Firmie    Certyfikaty

O FIRMIE

zobacz także

Certyfikaty

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Veracomp otrzymał certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wysoką jakość usług w zakresie dystrybucji systemów sieciowych, w tym technologii o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa.

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikacja obejmuje również WSK (Wewnętrzny System Kontroli) zgodnie z dodatkowymi wymaganiami wynikającymi z przepisów kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. Certyfikat przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), działające w ramach międzynarodowej organizacji IQNet (International Quality Network).

        

DCC (Distribution Channel Certificate)

Certyfikat Jakości Kanału Dystrybucyjnego za najwyższą jakość usług towarzyszących sprzedaży produktów IT - Computer Reseller News Polska.

Certyfikat AEO – Upoważniony przedsiębiorca

Firma Veracomp SA otrzymała prestiżowy certyfikat AEO. Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i zabezpieczenia systemów informatycznych, miejsc składowania towarów i środków transportu, zapewniają najwyższe bezpieczeństwo i chronią przed nieupoważnionym dostępem.

 

Wewnętrzny System Kontroli

WSK to zestaw procedur, których muszą przestrzegać wszystkie firmy prowadzące obrót towarami podwójnego zastosowania. Z punktu widzenia zarządzania wewnętrzny system kontroli funkcjonuje jako instrument zabezpieczający firmę przed działaniami, niezgodnymi z krajowymi wymogami kontroli obrotu oraz zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie. System ten jest fragmentem szerszego systemu łączącego polskie przedsiębiorstwa, polskie instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe ustalające reguły i zasady handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym oraz towarami i technologiami podwójnego zastosowania. Wszystkie te ogniwa współpracują ze sobą w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa. Więcej informacji.