Veracomp.pl    O Firmie

O FIRMIE

O Firmie

Veracomp jest dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych realizującym model dystrybucji z wartością dodaną (VAD - Value Added Distribution).

Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań w obszarze nowych technologii w zakresie różnych specjalizacji: sieci, telekomunikacja, bezpieczeństwo IT, pamięci masowe i serwery, zarządzanie infrastrukturą IT, systemy audiowizualne i Digital Signage, cyfrowy obieg dokumentów, obrazowanie medyczne, produkty dla użytkowników domowych i segmentu SOHO.

Veracomp, jako dystrybutor VAD, oprócz standardowych w dystrybucji usług logistyki i finansowania, prowadzi także doradztwo techniczne i biznesowe, udziela konsultacji oraz oferuje wsparcie marketingowe.

Spółka jest częścią Grupy Veracomp działającej w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2018 roku Veracomp osiągnął wartość sprzedaży w Polsce na poziomie 860 milionów złotych. Oznacza to wzrost obrotów o 28 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Doskonałymi wynikami mogą pochwalić się również spółki zależne w Centralno-Wschodniej Europie. Dzięki temu łączne przychody Grupy przekroczyły miliard złotych.