Veracomp.pl  »  Specjalizacje  »  Bezpieczeństwo IT  »  Zabezpieczenie poczty elektronicznej    Przykłady wdrożeń

ZABEZPIECZENIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Przykłady wdrożeń

Z uwagi na charakter wdrożeń (bezpieczeństwo) nie ujawniamy nazw konkretnych użytkowników. Nasze wdrożenia objęły m.in. wiodącego polskiego operatora telekomunikacyjnego, wiodącą rozgłośnię radiową w Polsce, Urząd Marszałkowski jednego z województw, instytucję badawczą sektora petrochemicznego oraz wyższą uczelnię w Polsce północnej.