Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Wyniki badań State of Application Delivery 2017: Bezpieczeństwo priorytetem przy wdrażaniu usług aplikacyjnych

Firma F5 Networks ogłosiła wyniki badania "2017 State of the Application Delivery" (SOAD). Jedyne tego typu badanie zostało przeprowadzone już po raz trzeci i objęło ponad 2000 ekspertów w zakresie IT, sieci, usług aplikacyjnych i bezpieczeństwa. Celem było określenie roli, jaką usługi aplikacyjne pełnią w dużych przedsiębiorstwach we wdrażaniu aplikacji w sposób szybszy, inteligentniejszy i bezpieczniejszy.

Rok 2017 w obszarze EMEA zapowiada się intensywnie, gdyż przeciętna organizacja planuje wdrożenie 18 usług aplikacyjnych w kolejnych 12 miesiącach. W roku 2016 średnia na świecie wyniosła tylko 12. Z uwagi na rosnące zagrożenie, po raz pierwszy szybkość wdrożenia oraz dostępność zostały uznane za mniej istotne niż ogólne bezpieczeństwo aplikacji. Wśród najważniejszych usług zapewniających bezpieczeństwo wymieniono firewalle sieciowe, antywirusy oraz usługi SSL VPN.

Era kompetencji chmurowych

W 2017 r. w obszarze EMEA najwięcej inwestycji jest planowanych w rozwój prywatnych chmur on-premise (46%). Niemal połowa respondentów (48%) uważa, że prywatne chmury będą pełniły strategiczną funkcję w ciągu następnych 2-5 lat, a trzy czwarte wszystkich aplikacji danego przedsiębiorstwa znajdzie się w chmurze do końca 2017 r.

Według respondentów chmura powinna zapewniać ten sam poziom bezpieczeństwa oraz możliwości audytowania jak usługi serwerowe (61%). To wskazuje, że organizacje są zaniepokojone potencjalnymi zakłóceniami bieżącej działalności firmy, jakie może spowodować przeniesienie aplikacji do chmury.

Niezależnie od tych obaw, badani wskazują, że transfer do bardziej elastycznego środowiska chmurowego nabiera rozpędu. Czterech na pięciu respondentów mówi, że wdraża modele chmury hybrydowej. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie spójnej polityki w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach (25%).

"Organizacje przeznaczają środki na strategie chmurowe" - powiedział Ireneusz Wiśniewski, Country Manager F5 Networks w Polsce. "Wciąż istnieją wyzwania do pokonania, ale podejście do hybrydowych środowisk chmurowych jasno wskazuje na zwiększające się znaczenie elastyczności oraz szybkości działania aplikacji, które można zapewnić bez uszczerbku na bezpieczeństwie."

Wyniki wskazują, że im więcej aplikacji firma wdraża, tym większą ma motywację do korzystania z zalet chmury. Badani, którzy obsługują największą liczbę aplikacji (ponad 3 tys.) wskazują, że procentowo najwięcej z nich znajduje się w chmurze.

Cyberataki są coraz bardziej wyrafinowane i wpływają na zmianę priorytetów firm

Wchodzimy w nową erę w podejściu do zagadnień bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Zespoły ds. zapewnienia bezpieczeństwa rozszerzają swoją działalność poza tradycyjne firewalle czy dotychczas stosowane rozwiązania. Organizacje posiadające firewalle aplikacyjne (WAF) oraz usługi zapobiegania atakom DDoS mają największe zaufanie do swoich możliwości odparcia ataku na poziomie aplikacyjnym oraz, co ciekawe, podobnie myślą organizacje, które stosują strategię cloud-first.

"Przez ostatni rok nie było tygodnia bez doniesień na temat cyberataków" - dodaje Wiśniewski. "Jednocześnie nie obserwujemy na rynku trendu, żeby naruszenia bezpieczeństwa spowalniały cyfrową transformację. Nasz raport wskazuje, że konkurencyjne niekiedy wymagania klientów oraz zespołów bezpieczeństwa pomagają firmom wdrażać aplikacje i usługi aplikacyjne, a w rezultacie opracowywać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa".

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, na które wskazują badania, to:

  • większe wyrafinowanie ataków (64%),

  • niedocenianie następstw ataku i niestosowanie się do przyjętych dobrych praktyk (53%).

Co ciekawe, pomimo że ponad połowa badanych wskazuje, iż wyzwaniem są pracownicy i zachowania, jedna trzecia z nich przyznaje, że wyzwaniem jest niedostateczny poziom kompetencji w zakresie bezpieczeństwa IT, jak również niedostateczna liczba szkoleń.

Materiały dodatkowe:

Opublikowano

F5 Networks
F5 Networks

F5 Networks jest światowym liderem w bezpiecznym, szybkim i nieprzerywalnym dostarczaniu aplikacji do każdego miejsca w dowolnym czasie. Produkty F5 zapewniają klientom elastyczność potrzebną do dostosowywania środowiska IT lub konkretnych aplikacji do zmieniających się warunków biznesowych. Pomagają integrować różne technologie, przez co usprawniają kontrolę nad infrastrukturą, procesy dostarczania aplikacji oraz ... Więcej »