Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

All of Backup Logo

Wady i zalety backupu bez udziału agenta

Początki backupu nieodłącznie wiązały się z koniecznością stosowania agentów zoptymalizowanych do obsługi danego środowiska. Z reguły użytkownik potrzebował jednego agenta do każdego serwera. Umożliwiało to interakcję oprogramowania z serwerem i realizację wyznaczonych celów. Sytuacja uległa zmianie wraz z dynamicznym rozwojem wirtualizacji. Rosnąca liczba serwerów wirtualnych, które mogą być dodawane w bardzo prosty sposób, wymagała nowego podejścia.

Odpowiedzią jest oprogramowanie niekorzystające z agentów, które w znaczący sposób ułatwia obsługę backupu maszyn wirtualnych. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownik może obsłużyć wszystkie maszyny wirtualne przez serwer Proxy bez konieczności instalowania agenta na każdej z nich. Mniej zagrożeń związanych z utratą danych, mniej czasu potrzebnego na administrację to atuty backupu bez obsługi agenta. Nowy trend nie jest jednak pozbawiony wad. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu rozwiązania, należy wziąć pod uwagę kilka przeciwwskazań:

  • Maszyny wirtualne uruchomione w środowisku VMware mogą obsługiwać odmienne systemy plików niż natywny VMFS i wówczas nie jest możliwy bezagentowy backup z wykorzystaniem API VMware. Przykładami są Raw Device Maps (RDM’s) oraz SQL Cluster Disks.

  • RDM’S muszą zostać przekonwertowane na „zwykłe” maszyny wirtualne, co w przypadku oprogramowania wykorzystującego agenta nie jest koniecznością.

Specjalista Arcserve radzi: „obsługa serwera fizycznego przez agenta UDP ma przewagę nad wirtualnymi rozwiązaniami niewykorzystującymi agenta. Możliwość ochrony i przywracania maszyn fizycznych, wirtualnych, obiektów i plików jest oczywista, ale zapewnia nam także możliwość ochrony maszyn wirtualnych, które nie są wspierane przez narzędzia natywne i API. Istnieją również sytuacje, w których może być korzystne zainstalowanie agenta wewnątrz maszyny wirtualnej - na przykład wtedy, gdy maszyna ta jest bardzo duża i ma bardzo wysoki wskaźnik zmian, lub jeżeli narzędzia VM mogą być nieprawidłowo skonfigurowane lub nieaktualne.”

Należy pamiętać, że rozwiązania działające wyłącznie bez wykorzystania agenta mogą w niektórych przypadka być zawodne i niewystarczające.

Opublikowano