Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veracomp w raporcie Computerworld TOP200

W najnowszym raporcie Computerworld TOP200, który pokazuje aktualną sytuację polskiego rynku teleinformatycznego, Veracomp zajął wysoką, 15. pozycję w zestawieniu największych firm informatycznych działających na polskim rynku w 2013 r.

W ubiegłym roku przychody Veracomp zwiększyły się o 57 proc. do kwoty 860 mln zł. Ten wzrost jest widoczny w najnowszym raporcie Computerworld TOP200 - w zestawieniu największych firm informatycznych działających na polskim rynku w 2013 r., Veracomp zajął 15. pozycję awansując o 5 miejsc w porównaniu do roku poprzedniego. W gronie firm IT prowadzących działalność dystrybucyjną Veracomp zajął 7 miejsce, natomiast jest bezkonkurencyjny biorąc pod uwagę dystrybucję VAD.

W tabelach pokazujących sprzedaż określonych rozwiązań, Veracomp zajął także bardzo dobre pozycje - m.in. jako dostawca pamięci masowych (I miejsce), serwerów (II miejsce) czy rozwiązań bezpieczeństwa (III miejsce).


W raporcie Computerworld TOP200 jest wiele analitycznych publikacji i komentarzy ekspertów. Na temat dystrybucji VAD, Adam Rudowski, Prezes Zarządu Veracomp SA, powiedział: "Jesteśmy przekonani, że przyszłość firm IT leży w doradztwie biznesowym, dopiero za nim powinna iść sprzedaż technologii. Veracomp na przestrzeni ostatnich 5 lat, z typowego dystrybutora VAD zmienił się w źródło wiedzy o tym, jak innowacyjne rozwiązania IT mogą wspierać działanie podmiotów w poszczególnych sektorach gospodarki. Tę wiedzę przekazujemy wraz z integratorami na rynek użytkownika końcowego. Kluczem do sukcesu była zmiana naszej roli - ze sprzedawcy, który wykorzystuje swoje kompetencje do tego, by zamknąć transakcję, na doradcę, który stosuje wiedzę dla dobra i korzyści strony, którą wspiera. W ten sposób budujemy długoterminową relację i opieramy ją na zaufaniu."

O rynku IT, a także kwestiach bezpieczeństwa, Mariusz Kochański, Członek Zarządu Veracomp SA, powiedział: "Wzrost popularności chmury budzi pytania o jej niezawodność, wydajność, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Konsekwentnie rozwijamy więc ofertę w tych obszarach, proponując kontrolery ADC trzech światowych liderów: F5 Networks, A10 Networks oraz Radware, jako sposób na rozwiązanie problemów związanych ze skokami obciążenia dla pewnych usług, zwłaszcza tych w modelu BYOD. Oczywiście bezpieczeństwo w erze BYOD wymaga nowej analizy kontekstu treści użytkownika, tam kryje się najwięcej zagrożeń. Kilka dużych polskich organizacji, które nie mogły zatrzymać fenomenu BYOD w sposób proceduralny, zainteresowało się rozwiązaniami firmy Bluecoat."

W temacie pamięci masowych, trendów rynkowych w 2013 r., Mirosław Chełmecki, Dyrektor Działu Serwerów i Pamięci Masowych w Veracomp SA, powiedział: "Rok 2013 był kolejnym, w którym zanotowano wzrost sprzedaży rozwiązań pamięci masowych. Spoglądając wstecz, można przedstawić  kilka trendów, które miały na to istotny wpływ. Przede wszystkim należy wymienić wszechobecną już wirtualizację. Wirtualizacja serwerów, dzięki której firmy optymalizują korzystanie z zakupionego sprzętu, pozytywnie wpłynęła na zakupy nowych macierzy dyskowych i rozbudowę wcześniej już posiadanych systemów storage. Ciągły wzrost danych, konieczność coraz szybszej ich analizy i odpowiedniej interpretacji wymuszała nowe zakupy lub przebudowę starszych, mniej pojemnych i wydajnych systemów."

Z pełną treścią komentarzy można zapoznać się w wydaniu Computerworld TOP200.

O tym, co dla branży IT wynika z tegorocznego raportu Computerworld TOP200 można przeczytać pod adresem: http://www.computerworld.pl/news/397462/Nadchodza.dobre.lata.dla.branzy.IT.html.

Opublikowano