Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veracomp

Veracomp sygnatariuszem Karty Różnorodności

Veracomp podpisał Kartę Różnorodności – inicjatywę wspieraną przez Komisję Europejską. Jest ona dobrowolnym zobowiązaniem mającym na celu promowanie polityki równego traktowania, zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Poszanowanie różnorodności i otwartości
Najcenniejszą wartością Veracompu są zatrudnieni w nim ludzie. Firma przestrzega praw człowieka, zapewniając bezpieczne i przyjazne warunki pracy. Szanuje różnorodność wszystkich pracowników oraz nie dyskryminuje ich ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, status rodzinny czy styl życia. Promowanie dobrych praktyk w tym zakresie jest jednym z priorytetów spółki. Podpisanie Karty jest konsekwencją starań o to, aby wspólne miejsce pracy było przyjazne, otwarte na odmienność i różnorodność.

O inicjatywie
Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską. Organizacje decydujące się na jej implementację, działają na rzecz spójności i równości społecznej. W Polsce koordynatorem Karty jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a inauguracja projektu odbyła się w lutym 2012 roku. Obecne grono sygnatariuszy obejmuje 96 podmiotów.

Opublikowano