Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veracomp: ponad pół miliarda przychodów w 2012 roku

Przychody Veracomp - dystrybutora rozwiązań IT - w 2012 r. wyniosły 549,5 mln zł. To o 22 proc. więcej niż w roku 2011. Sprzedaż rozwijała się najszybciej w obszarach związanych m.in. z bezpieczeństwem, wideokonferencjami, gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz systemami audiowizualnymi.

Obroty Veracomp rosną nieprzerwanie od wielu lat, rok 2012 był kolejnym, w którym polski dystrybutor realizujący model dystrybucji z wartością dodaną (VAD) uzyskał dwucyfrowy wzrost przychodów. W 2010 r. zwiększyły się one o 34 proc., w kolejnym o 16 proc., a w ubiegłym o 22 proc. W porównaniu do 2011 r. przychody firmy wzrosły nominalnie o 96,5 mln - do poziomu 549,5 mln zł.

W ubiegłym roku dużą popularnością cieszyły się zaawansowane rozwiązania IT w zakresie bezpieczeństwa, pamięci masowych, serwerów, systemów audiowizualnych i wideokonferencji, a także produkty dla małej i średniej przedsiębiorczości. Istotnym elementem znacznie wpływającym na rosnące obroty Veracomp jest doradztwo biznesowe, które dla partnerów handlowych stanowi istotne wsparcie w prowadzonych projektach, natomiast klienci końcowi otrzymują profesjonalną wiedzę na temat korzyści wynikających ze stosowania rozwiązań IT.

Opublikowano