Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veracomp Partnerem konferencji zorganizowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego

Blisko dwustu przedsiębiorców z Małopolski uczestniczyło w konferencji „RODO pięć po 12-tej., czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nowe fakty, interpretacje”, zorganizowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Spotkanie odbyło 15 czerwca w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali najlepsi eksperci, pracujący przy tworzeniu regulacji prawnych, związanych z ochroną danych osobowych oraz specjaliści odpowiadający za wdrażanie tych rozwiązań w praktyce. Piotr Borkowski, inżynier Veracomp, w trakcie swojego wystąpienia wskazał obszary z zakresu bezpieczeństwa IT, na które należy zwrócić uwagę w kontekście RODO, a także scharakteryzował technologie i rozwiązania, które mogą pomóc przedsiębiorcom odpowiednio dostosować infrastrukturę teleinformatyczną do wytycznych rozporządzenia. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

W ostatnim czasie „RODO” to temat, wokół którego narosło także wiele mitów. Najczęstszy kontekst, w którym pojawiają się informacje o nowych regulacjach to kwestia karania przedsiębiorców za nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia. Z kolei w cieniu pozostają podstawowe aspekty, takie jak: ochrona prywatności czy szeroko rozumiane bezpieczeństwo cyfrowe.

Celem organizatorów konferencji była zmiana  takiego podejścia i przyczynienie się do wzrostu wiedzy z zakresu ochrony  danych. 

Opublikowano