Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veracomp dla Medycyny

Sektor medyczny jest jednym z tych, który najwięcej inwestuje w IT. Pomimo opóźnień w realizacji projektów centralnych czy uruchamianiu środków z funduszy europejskich, rynek ten pozostaje mocno perspektywiczny dla firm wdrażających rozwiązania IT.

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) we współpracy z NFZ wynika, że tylko 57% szpitali zakupiło infrastrukturę techniczno-systemową w związku z obowiązkiem dostosowania do wymagań określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Według tego raportu 79% szpitali szacuje, iż na dostosowanie się do wymogów we wskazanej ustawie potrzebuje poniżej 1 mln zł, 15% placówek - do 5 mln zł, a 6% podmiotów powyżej 5 mln zł.

Infografika - pobierz

Dane zebrane w badaniu pokazują również potencjał sektora medycznego, a zapotrzebowanie na nowe technologie otwiera przed nami możliwości realizacji wspólnych projektów w tym obszarze. Ważnym czynnikiem rozwoju tej branży pozostaje popularyzacja nowych technologii wśród lekarzy i menedżerów placówek zdrowotnych.

Poniżej prezentujemy ofertę rozwiązań teleinformatycznych dedykowanych szpitalom i innym podmiotom medycznym. Eksperci Veracomp służą wsparciem w zakresie informacji i doboru odpowiednich systemów dla danej placówki medycznej.

Oferta Veracomp - medycyna

Opublikowano