Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veeam: Nowy poziom zabezpieczenia danych

Klienci korzystający z zabezpieczeń danych od Veeam potwierdzają, że rozwiązania te sprawdzają się znacznie lepiej niż tradycyjne narzędzia do backupu.

Tradycyjne narzędzia do backupu nie spełniają już potrzeb dzisiejszych przedsiębiorstw. Aktualnie oczekuje się nieprzerwanego dostęp do danych i aplikacji. Nie ma też tolerancji dla strat ani przestojów. Jednocześnie notuje się najwyższe w historii, nawet 50-procentowe, wzrosty w ilości gromadzonych informacji rok do roku.

Veeam wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i niweluje ten deficyt, oferując klientom nowatorskie rozwiązanie do zapewniania dostępności. Dla wszystkich aplikacji i danych, wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTO i RPO - łącznie RTPO) nie przekraczają 15 minut.

Veeam odpowiada na potrzeby zmian na rynku

Gwałtowny wzrost ilości danych, sięgający 30-50% rocznie, wpływa na decyzje przedsiębiorstw o korzystaniu z nowoczesnych form backupu. 82% dyrektorów ds. informatyki mówi o deficycie - oferta tradycyjnych narzędzi do backupu nie spełnia już oczekiwań użytkowników.

Availability for the Always-On Enterprise

Veeam niweluje wspomniany deficyt i wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, oferując nowatorskie rozwiązanie do zapewniania dostępności. Dla wszystkich aplikacji i danych, wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTO i RPO - łącznie RTPO) nie przekraczają 15 minut.

Poniżej zestawiono 10 najważniejszych powodów, dla których klienci preferują rozwiązania Veeam z zakresu dostępności, a nie tradycyjne narzędzia do backupu:

  

Dostępność od Veeam  
vs. tradycyjny backup

Veeam  Availability Suite

Tradycyjne  narzędzia do backupu

1.

RTO < 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych

OK

X

2.

RPO < 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych

OK

X

3.

Stworzone na potrzeby nowoczesnego centrum danych

OK

X

4.

Prosty backup i replikacja w lokalizacji zewnętrznej

OK

X

5.

W pełni zintegrowane odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę

OK

X

6.

Najwyższa jakość integracji z nowoczesną pamięcią masową

OK

X

7.

W pełni zautomatyzowane testy odzyskiwania

OK

X

8.

Wykorzystanie danych do obniżenia ryzyka związanego z wdrożeniami

OK

X

9.

Proaktywny wgląd

OK

X

10.

It Just Works! (po prostu działa)

15-minutowa samodzielna instalacja

Wielotygodniowe wdrożenie

Co natomiast najbardziej istotne, wyniki badań ESG Customer Insights Research potwierdzają, że klienci korzystający z oferty Veeam są zadowoleni z usług:

  • ­71% badanych twierdzi, że rozwiązania Veeam są bardziej niezawodne niż tradycyjne narzędzia do backupu,

  • ­83% klientów twierdzi, że jest spokojniejsza o bezpieczeństwo danych, dzięki rozwiązaniom Veeam,

  • ­84% użytkowników środowiska Veeam Virtual Lab oszczędza czas podczas wdrożeń,

  • ­71% klientów uznało, że narzędzia Veeam do monitorowania i raportowania zapewniają większą świadomość ryzyka niż inne rozwiązania,

  • ­96% operacji odzyskiwania, wykonywanych przy użyciu rozwiązań Veeam, spełnia parametry RTO, określone w umowach SLA, podczas gdy w tradycyjnych narzędziach, wskaźnik ten wynosi 76%.

O firmie Veeam

Veeam dostrzega nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa na całym świecie, chcące prowadzić działalność w trybie 24/7/365. W odpowiedzi Veeam stworzył nowy segment rynku - Availability for the Always-On Enterprise - pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO) na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Pakiet Veeam Availability Suite, zawierający rozwiązanie Veeam Backup & Replication, dzięki wykorzystaniu technologii z zakresu wirtualizacji, pamięci masowej i chmury, stosowanych w nowoczesnych centrach danych, pomaga przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko oraz radykalnie obniżyć nakłady kapitałowe i koszty operacyjne, jednocześnie wspierając klientów firmy Veeam w realizacji obecnych i przyszłych celów biznesowych.

Dlaczego Veracomp?

  • ­Stałe wsparcie wiedzą, zasobami i doświadczeniem

  • ­Wsparcie zespołów projektantów oraz inżynierów

  • ­Wsparcie dla partnerów niewykwalifikowanych w tematyce systemów backupowych

  • ­Wymiana doświadczeń z partnerami wykwalifikowanymi

Opublikowano

Veeam
Veeam

Veeam Software, partner programu Elite VMware Technology Alliance, opracowuje innowacyjne produkty w zakresie zarządzania infrastrukturą wirtualną oraz ochrony danych. Klienci korzystający z usług firmy Veeam mogą zredukować koszty, zminimalizować ponoszone ryzyko oraz w pełni wykorzystać możliwości, jakie zapewnia wirtualizacja. Veeam jest międzynarodową firmą ... Więcej »