Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veeam_nowe_logo_kwadrat

Veeam notuje 37. z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu sprzedaży

Firma Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), poinformowała, że osiągnęła kolejny kamień milowy, przekraczając liczbę 16 700 partnerów będących dostawcami usług. Ich pozyskaniu sprzyja duży popyt na rozwiązania chmurowe do zapewniania dostępności, ochrony i zarządzania danymi. Mając 10-letnie doświadczenie w zapewnianiu dostępności wirtualnych procesów IT, Veeam oferuje obecnie również obsługę środowisk fizycznych oraz wielu chmur - Microsoft Azure, Azure Stack, Amazon Web Services i IBM Cloud. Wspiera też aplikacje SaaS, m.in. dzięki nowemu narzędziu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 1.5. Szybki rozwój Veeam związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi cyfrowe działające non stop.

Klienci wdrażają nasze wielochmurowe rozwiązania w rekordowym tempie. Osiągnięcie 50 mln dol. przychodu z zamówień na rozwiązania chmurowe zajęło nam sześć lat. Obecnie obroty wyniosły 54 mln dol. w ciągu zaledwie trzech kwartałów - powiedział Peter McKay, prezes i dyrektor współzarządzający Veeam.W minionym kwartale wartość zamówień na nasze rozwiązania chmurowe przekroczyła to, co zarobiliśmy w tym segmencie w całym 2016 roku. Uzyskanie 72-procentowego wzrostu zamówień w obszarze rozwiązań chmurowych, a także fakt, że ponad milion maszyn wirtualnych chronionych jest przez wykorzystujące technologie Veeam usługi chmurowe naszych partnerów z programu Veeam Cloud & Service Provider, oznacza jedno - Veeam umocnił się na pozycji lidera w dziedzinie zapewniania dostępności każdego typu aplikacji i danych, w dowolnej chmurze. Pozostajemy na trajektorii szybkiego wzrostu i stopniowo przejmujemy udziały rynkowe dostawców rozwiązań starszej generacji. Partnerstwa i sojusze pozwalają nam skalować działalność tak, żeby osiągnąć cel 1,5 mld dol. przychodu z zamówień do 2020 roku.

Na tle całej firmy wyniki polskiego oddziału Veeam Software wyglądają równie imponująco. W trzecim kwartale br. polski oddział firmy wygenerował (w ujęciu rok do roku):

  • 81-procentowy wzrost łącznej sprzedaży rozwiązań

  • 93-procentowy wzrost sprzedaży nowych licencji

  • 99-procentowy wzrost sprzedaży w sektorze dużych przedsiębiorstw

  • 77-procentowy wzrost liczby klientów z sektora dużych przedsiębiorstw

W dzisiejszej gospodarce cyfrowej organizacje wdrażają strategię wielochmurową, aby zwiększyć innowacyjność, przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i zoptymalizować koszty. Jednak w miarę, jak wzrasta liczba procesów IT, a oczekiwania użytkowników odnośnie nieprzerwanej dostępności stają się coraz większe, wiele organizacji zmaga się z problemem podwyższonej podatności na awarie. Dynamika rozwoju Veeam w tym obszarze jest potwierdzeniem słuszności wizji firmy oraz jej zdolności do chronienia najbardziej krytycznych procesów IT w każdej chmurze.

Aby nadal spełniać potrzeby partnerów będących dostawcami usług, wspierać środowiska ich klientów oraz odróżnić się od konkurentów, Veeam rozszerzył swoją gamę produktów, chcąc zaoferować jeszcze więcej rozwiązań chmurowych. Nowe rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 w wersji 1.5 dodaje obsługę wielu dzierżawców i zwiększa skalowalność wdrożeń korporacyjnych u dostawców usług, którzy oferują zarządzanie usługą backupu Office 365. Wersja 1.5 została wydana 3 października, a produkt jest już używany przez ponad 22 tys. organizacji, zapewniając ochronę danych w ponad 2 milionach skrzynek pocztowych Office 365.

Veeam do końca roku oferuje bezpłatne licencjonowanie nowych produktów uczestnikom programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Veeam oferuje też partnerom VCSP rozwiązanie Veeam Availability Console jako bezpłatny produkt, co pokazuje, że firma jest zdeterminowana do rozwijania współpracy z dostawcami usług w celu zaspokojenia popytu na dostępność w chmurze.

Inne istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2017 r.

  • Trzeci kwartał br. był 37. z rzędu okresem dwucyfrowego wzrostu oraz zwiększania udziałów w rynku kosztem dostawców tradycyjnego backupu. Veeam odnotował 34-proc. wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku.

  • W 2017 r. Veeam sfinalizował więcej transakcji o wartości ponad 500 tys. dol., niż łącznie w czterech poprzednich latach. W trzecim kwartale firma sfinalizowała też największą transakcję korporacyjną w swojej historii, bijąc poprzedni rekord ustanowiony w drugim kwartale. Do najważniejszych nowych klientów zdobytych w trzecim kwartale należy Nuance Communications, czołowy dostawca rozwiązań głosowych i językowych dla firm i konsumentów z całego świata; dostawca usług dla 41 tys. doradców i prawników podatkowych w Niemczech; jeden z czołowych światowych dostawców stali walcowanej wysokiej jakości; niemiecki dostawca bankowych usług IT, zatrudniający 6400 pracowników; SingleHop, jeden z najszybciej rozwijających się dostawców hostowanej chmury prywatnej oraz serwerów na żądanie; Industrial Scientific, czołowy światowy dostawca przenośnych detektorów gazu oraz usług detekcji gazu; oraz jeden z globalnych liderów w dziedzinie tworzenia, produkcji i dystrybucji treści rozrywkowych dla telewizji naziemnej i kablowej oraz platform VOD.

  • Veeam ma już 267,5 tys. klientów i co miesiąc zdobywa średnio 4 tys. nowych. Rozwiązania Veeam chronią obecnie ponad 15,3 mln maszyn wirtualnych.

  • Do ekosystemu Veeam dołączyło wielu partnerów oferujących rozwiązania klasy korporacyjnej; wśród ostatnio zapowiedzianych rozwiązań są integracje z Pure Storage, Nutanix, Starwind i N2WS. Veeam wprowadził na całym świecie wsparcie dla IBM Cloud. Ponadto rozwiązania Veeam trafiły do cenników Cisco i NetApp.

  • Veeam powiększył swój zespół kierowniczy, zatrudniając kilka znanych w branży osób, w tym Kate Hutchison jako głównego dyrektora ds. marketingu; Careya Stantona, wiceprezesa ds. globalnego rozwoju działalności i rozwiązań korporacyjnych; Shauna McLagana, starszego wiceprezesa na Azję, Pacyfik i Japonię; Marka Adamsa, regionalnego wiceprezesa w Wielkiej Brytanii i Irlandii; oraz Jimmy'ego Shi, dyrektora krajowego w Chinach.

  • Wyróżnienia. Gartner drugi rok z rzędu umieścił Veeam w kwadrancie liderów w lipcowym raporcie 2017 Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions. Firma poprawiła swoje notowania w zakresie kompletności wizji i zdolności do jej realizacji, zajmując 4. miejsce wśród największych dostawców oprogramowania do backupu i przywracania danych w segmencie zarządzania pamięcią masową, za firmami Veritas, IBM i Dell. Drugi rok z rzędu Veeam znalazł się w rankingu Forbes 2017 Cloud 100 - liście 100 największych firm na świecie specjalizujących się w chmurze prywatnej, publikowanej przez Forbes we współpracy z Bessemer Venture Partners.

Opublikowano

Veeam
Veeam

Veeam Software, partner programu Elite VMware Technology Alliance, opracowuje innowacyjne produkty w zakresie zarządzania infrastrukturą wirtualną oraz ochrony danych. Klienci korzystający z usług firmy Veeam mogą zredukować koszty, zminimalizować ponoszone ryzyko oraz w pełni wykorzystać możliwości, jakie zapewnia wirtualizacja. Veeam jest międzynarodową firmą ... Więcej »