Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veeam: Kompleksowe podejście do backupu poczty dla pakietu Office 365

Efektywne funkcjonowanie nowoczesnej firmy zależy od jakości oraz bezpieczeństwa baz danych. Poczta elektroniczna to w dzisiejszym świecie jedna z fundamentalnych usług, warunkująca istnienie przedsiębiorstwa. Veeam Backup dla Microsoft Office 365 jest nowym rozwiązaniem, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych e-maili z najbardziej popularnego pakietu biurowego.

Backup danych, w tym również backup poczty elektronicznej, ogranicza ryzyko utraty cennych plików i gwarantuje pewność, że kluczowe informacje zawsze będzie można przywrócić. Veeam Backup dla Microsoft Office 365 to profesjonalne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych maili z pakietu Office 365. Pozwala ono na szybkie odzyskiwania poszczególnych elementów skrzynek i wykonywanie operacji e-discovery w archiwach poczty e-mail. Minimalizuje tym samym ryzyko wystąpienia sytuacji, w której administrator, mając związane ręce może jedynie oczekiwać na pomoc zewnętrznego serwisu.

Wykorzystanie uniwersalnego systemu, jaki dostarcza Veeam, to:

  • zapewnienie niezbędnej kontroli nad danymi w pakiecie Office 365,

  • zredukowanie czasu i nakładu pracy wymaganego do wyszukiwania i przywracania elementów skrzynek pocztowych,

  • ochrona danych w przypadkach, w których nie wystarczają zabezpieczenia oferowane przez Microsoft,

  • ułatwienie przenoszenia e-maili pomiędzy pakietem Office 365 a lokalnymi serwerami Exchange.

O ile nowoczesne oprogramowanie, takie jak m.in. Office 365 gromadzi dane w chmurze, o tyle, zgodnie z zasadą backupu 3-2-1, tylko jedna kopia bezpieczeństwa, na jednym nośniku nie gwarantuje pełnej ochrony. Stąd konieczność tworzenia lokalnych kopii zapasowych i zarządzania nimi. Veeam umożliwia magazynowanie danych przez nieograniczony czas, zgodnie z zasadami przechowywania długoterminowego, które wynikają m.in. z uwarunkowań prawnych. Gwarantuje też wszechstronne zarządzanie kopiami bezpieczeństwa. Kluczem do sukcesu jest jednoczesne funkcjonowanie trzech głównych komponentów systemu.

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 oferuje tworzenie kopii zapasowej wszystkich elementów skrzynek pocztowych (w tym załączników, kalendarzy, kontaktów), pobranych z chmurowej instancji pakietu Office 365. Kopia ta jest oparta na natywnym formacie Microsoft Exchange. Ma postać bazy danych, wykorzystującej mechanizm Extensible Storage Engine (ESE).

Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia zaawansowane i szybkie wyszukiwanie wykonywanie operacji e-discovery oraz odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych. Funkcjonalność ta dotyczy zarchiwizowanych danych pakietu Office 365 oraz lokalnych kopii zapasowych programu Exchange. Rozwiązanie to zapewnia administratorom niezbędne narzędzia do kontrolowania danych pakietu Office 365. Mogą oni bez przeszkód reagować w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, w prosty i szybki sposób znajdując oraz przywracając pożądane elementy.

Integracja z Veeam Backup & Replication pozwala użytkownikom poczty e-mail w chmurze hybrydowej przenosić dane skrzynek pocztowych między pakietem Office 365 a lokalnym serwerem Exchange. Dzięki niej możliwe jest także tworzenie kopii zapasowych i zarządzenie użytkownikami na obu platformach. Ponadto obsługuje przetwarzanie serwerów Veeam Backup dla Microsoft Office 365, z uwzględnieniem specyfiki aplikacji, oraz umożliwia tworzenie spójnych kopii zapasowych dla archiwów Office 365.

Więcej informacji o Veeam Backup dla Microsoft Office 365 wraz z ofertą na to rozwiązanie można uzyskać w Veracomp. Aby otrzymać wsparcie handlowe i techniczne, wystarczy skontaktować się z Opiekunem Handlowym.

Opublikowano

Veeam
Veeam

Veeam Software, partner programu Elite VMware Technology Alliance, opracowuje innowacyjne produkty w zakresie zarządzania infrastrukturą wirtualną oraz ochrony danych. Klienci korzystający z usług firmy Veeam mogą zredukować koszty, zminimalizować ponoszone ryzyko oraz w pełni wykorzystać możliwości, jakie zapewnia wirtualizacja. Veeam jest międzynarodową firmą ... Więcej »