Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Reserva_logo

Uniwersytet Jagielloński z systemem rezerwacji sal Reserva

Na Uniwersytecie Jagiellońskim wdrożono nowoczesny system rezerwacji sal RESERVA. Celem tej inwestycji jest ułatwienie wyszukiwania wolnych sal wykładowych oraz zwiększenie dostępności informacji dla studentów. Na specjalnych panelach LED przed wejściem do pomieszczeń wyświetlane są komunikaty dotyczące aktualnie prowadzonych zajęć i harmonogramu wykładów. Rozwiązanie to ułatwia korzystanie z sal wszystkim użytkownikom.

O Uniwersytecie Jagiellońskim

Uczelnia została założona w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. To najstarsza szkoła wyższa w kraju. Może poszczycić się około 50 tysiącami studentów i doktorantów, 540 profesorami i 730 doktorami habilitowanymi. Uniwersytet Jagielloński od kilku lat rozbudowuje nowoczesny kampus ulokowany w dzielnicy Ruczaj w Krakowie.  

UJ

Potrzeby uczelni

Prosty i szybki dostęp do danych jest niezwykle istotny w każdej dużej organizacji. Na uczelniach kwestia ta obejmuje również dostępność informacji o trwających wykładach i wolnych pomieszczeniach. W przypadku uniwersytetu, tak dużego jak Jagielloński, problem ten staje się poważnym wyzwaniem. Przygotowywanie harmonogramu zajęć dla każdej z sal wykładowych jest czasochłonne, a wprowadzanie szybkich zmian niemal niemożliwe ze względu na brak możliwości centralnego, zdalnego zarządzania. Z tego powodu uczelnie, w tym Uniwersytet Jagielloński, decydują się na wprowadzanie nowoczesnych, elektronicznych systemów rezerwacji.

Zastosowane rozwiązanie

Reserva to system rezerwacji sal opracowany przez firmę ONELAN. Składa się z wielu paneli LCD z bocznym podświetleniem LED, umieszczanych bezpośrednio przed wejściem do pomieszczeń. Ekrany wyświetlają wszystkie informacje wybrane przez użytkownika. Oferuje również pełną synchronizację z popularnymi terminarzami, takimi jak Microsoft Exchange, Office 365 czy Kalendarz Google. Istnieje również możliwość dopasowania wyglądu wyświetlanych danych zgodnie z wymaganiami klienta. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala uniknąć problemów z podwójną rezerwacją czy przerywaniem trwających zajęć. Ułatwia też wyszukiwanie wolnych pomieszczeń.

 

Ogromną zaletą systemu rezerwacji sal Reserva, jest możliwość samodzielnej modyfikacji wyświetlanego na panelach szablonu, takiej jak zmiana tła oraz logo. Dodatkowo użytkownik ma pełną swobodę edycji funkcjonalności, a nawet możliwość łączenia ich w grupy, np. zamiany interfejsu językowego w zależności od lokalizacji. Jako że system Reserva został stworzony przez jednego z większych graczy na rynku Digital Signage, firmę ONELAN, panele są również w pełni przystosowane do wyświetlania innych treści, np. komunikatów dla studentów o ostatecznym terminie oddawania indeksów czy ogłoszeń o odwołaniu bądź przeniesieniu zajęć. - ocenia Dawid Manuszak, Product Manager, Veracomp.

Wdrożenie

System Reserva został wdrożony na Uniwersytecie Jagiellońskim w Budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego (ZDBiWG) przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Montażem, konfiguracją, integracją oraz szkoleniem użytkowników zajmowała się firma SIGNUM PROJECT sp. z o.o., natomiast Veracomp dostarczył urządzenia.

Współpraca z dostawcą była bardzo dobra, zarówno w kwestii samej logistyki, jak i wsparcia wdrożenia. Z punktu widzenia aspektów technicznych, szczególną trudnością był fakt, że pracowaliśmy na istniejącym obiekcie, który funkcjonował intensywnie w okresie wdrożenia i był tym samym modernizowany do nowoczesnych standardów zarządzania salami. Dzięki analizie sposobu funkcjonowania obiektu udało się optymalnie dobrać ilości paneli, jak i ich wielkość, a także sprawnie wdrożyć system dla użytkownika - ocenia dr inż. Grzegorz Augustyn, prezes zarządu SIGNUM PROJECT sp. z o.o.

Przed salami zostały zamontowane 10,1-calowe panele LCD z bocznym podświetleniem LED. Informacje z systemu są wyświetlane na nich w postaci specjalnego, zindywidualizowanego szablonu graficznego. Za pomocą dodatkowego podświetlenia bocznego informują one o tym, czy dane pomieszczenie jest zajęte. Czerwony kolor oznacza, że odbywają się zajęcia, z kolei zielony, że sala jest dostępna. Na panelach można sprawdzić również szczegóły wykładu, nazwisko prowadzącego, temat i czas trwania oraz dowiedzieć się, jakie będą kolejne zajęcia. Rozwiązanie zostało zintegrowane z platformą Kalendarz Google. Z jej poziomu odbywa się również zarządzanie systemem.

W całym budynku znajduje się aktualnie czternaście paneli Reserva. Co więcej, system został już rozszerzony o dodatkowe moduły i objął też kolejne sale. Jego dalsza rozbudowa jest planowana w przyszłości.

Projekt i wykonanie wdrożenia przy współpracy firm Veracomp i SIGNUM PROJECT Sp. z o.o odbyły się profesjonalnie i terminowo. Nasze doświadczenie wynikające ze współpracy z firmami Veracomp i SIGNUM PROJECT pozwala nam rekomendować je, jako wiarygodnych dostawców i wykonawców rozwiązań systemu Reserva. - ocenia Dział Administracji Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w liście referencyjnym.

Dzięki wdrożeniu tego systemu, Uniwersytet Jagielloński usprawnił organizację wewnętrzną. Wykładowcy mogą w prostszy sposób znaleźć wolną salę, a studenci szybko sprawdzić informacje na temat trwającego wykładu lub dowiedzieć się jakie zajęcia będą odbywały się w kolejnych godzinach.

Korzyści z wdrożenia:

  • Łatwe i niezawodne zarządzanie systemem rezerwacji sal

  • Oszczędność czasu dla pracowników administracji uczelni

  • Dostępność informacji dla studentów o aktualnie trwającym wykładzie

  • Możliwość szybkiego sprawdzenia dostępności pomieszczenia

  • Brak problemów z podwójną rezerwacją tych samych terminów czy zakłócaniem wykładów

Opublikowano

RESERVA
RESERVA

RESERVA to system rezerwacji sal konferencyjnych opracowany przez firmę ONELAN. Rozwiązanie pozwala w prosty sposób zarządzać pomieszczeniami przeznaczonymi do spotkań korporacyjnych, w hotelach lub centrach szkoleniowych. RESERVA składa się ze zróżnicowanych wielkościowo paneli, umieszczanych bezpośrednio przed wejściem do sali, które ... Więcej »