Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Tenable zajmuje najwyższą pozycję wśród 13 dostawców w raporcie Forrestera

Tenable powiadomił, że firma badawcza Forrester uznała go za lidera w raporcie Forrester WaveTM: Vulnerability Risk Management, Q4 2019. Producent zajął najwyższą pozycję wśród 13 dostawców ocenianych w obu kategoriach - Strategy i Current Offering.

W raporcie, który klasyfikuje dostawców jako liderów, silnych uczestników (strong performers), konkurentów i pretendentów, oceniono możliwości zarządzania ryzykiem podatności (VRM) w oparciu o 14 kryteriów. Tenable uzyskał najwyższy możliwy wynik (5,0) w 10 z 14 kryteriów, w tym wizji produktu, harmonogramie realizacji i modelu komercyjnym.


Forrester Wave

Ranga Tenable jako lidera opiera się również na analizie aktualnej oferty Forrester. Producent uzyskał  najwyższy możliwy wyniki w kryteriach:

  • Risk-Based Prioritization - priorytetyzacja problemów na podstawie krytyczności zasobów, narażenia sieci i podatności na zagrożenia

  • Asset Criticality - pomaga klientom zrozumieć jakich zasobów, narażonych na działanie w sieci, mogą nie być świadomi

  • Vulnerability Severity - wykorzystanie inteligencji cybernetycznej do określania i komunikowania istotności luki w zabezpieczeniach

  • Vulnerability Enumeration - wyliczenie podatności na zapytania systemów w celu zidentyfikowania słabych punktów i podatności

  • Metrics and Reporting - pomagające organizacjom w zrozumieniu ryzyk i sukcesu programu VRM.

Tenable realizuje swoją wizję zbudowania jednej platformy single-source-of-truth dla VRM. Część silnej strategii Tenable opiera się na analizie i sposobie podania danych w celu zapewnienia widoczności dla biznesu i ustalenia priorytetów. Technologia Vulnerability Priority Rating (VPR) przewyższa technologicznie standardowe wyniki CVSS, jest sposobem na dynamiczne ustalanie priorytetów ryzyka w środowisku - czytamy w raporcie Forrestera. - Jego możliwości raportowania pozwalają na wyodrębnienie się według branży i trendów w czasie, a także na porównanie postawy w zakresie bezpieczeństwa z innymi uczestnikami rynku.

Przytłoczone rosnącą liczbą ataków organizacje starają się określić, w jakich obszarach występuje zagrożenie i jak najskuteczniej zmniejszyć ryzyko cybernetyczne. Tenable radzi sobie z tymi wyzwaniami przede wszystkim dzięki platformie Cyber Exposure. Pomaga ona organizacjom w zrozumieniu ryzyk i przekształceniu danych podatności we wnioski, dzięki czemu firmy mogą podejmować decyzje w oparciu o ryzyka.

Każda organizacja działająca w dzisiejszej gospodarce cyfrowej musi stosować podejście do zarządzania podatnością na zagrożenia. Skanowanie ad-hoc w poszukiwaniu luk i podejście typu check-the-box jest obecnie nieodpowiednie powiedział Amit Yoran, prezes i dyrektor generalny Tenable - Tenable jest liderem w przekształcaniu rynku dzięki innowacjom, takim jak Tenable.io i Tenable Lumin - które zmieniają sposób, w jaki CISO rozumieją, tłumaczą i komunikują ryzyko cybernetyczne w swojej organizacji. Uważamy, że ta nominacja na lidera Forrester jest świadectwem naszej ciągłej innowacyjności i wizji.

Aby przeczytać pełny raport Forrester WaveTM: Vulnerability Risk Management, Q4 2019 odwiedź stronę https://www.tenable.com/analyst-research/forrester-wave-2019 .


Opublikowano

Tenable
Tenable

Tenable® to powstała w 2002 r. firma Cyber Exposure w 100% skoncentrowana na bezpieczeństwie IT. Ponad 27 000 organizacji na całym świecie polega na Tenable, aby zrozumieć i zmniejszyć ryzyko cybernetyczne. Jako twórca Nessus® Tenable poszerzył swoją wiedzę w zakresie luk w zabezpieczeniach, aby dostarczyć pierwszą na świecie platformę do przeglądania i zabezpieczania ... Więcej »