Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Tenable ogłasza przejęcie firmy Alsid

Tenable Holdings, Inc., firma działająca w obszarze Cyber Exposure, ogłosiła, że zawarła ostateczną umowę przejęcia spółki Alsid SAS ("Alsid"), lidera w dziedzinie bezpieczeństwa Active Directory.

Alsid for Active Directory to rozwiązanie typu Software-as-a-Service (SaaS) z opcją wdrożenia w siedzibie firmy, które monitoruje bezpieczeństwo Active Directory w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie umożliwia zespołom bezpieczeństwa znajdowanie i naprawianie istniejących słabych punktów dzięki dynamicznej ocenie zagrożeń, złożoności i zalecanym działaniom. Alsid w sposób ciągły i bez zakłóceń odkrywa nowe ścieżki ataku i identyfikuje te trwające w czasie rzeczywistym, zalecając środki zaradcze bez potrzeby wdrażania agentów lub wykorzystywania kont uprzywilejowanych.

Ograniczenie ryzyka

Wykorzystywanie przywilejów użytkowników poprzez Active Directory jest ulubioną i przewidywalną taktyką w wielu wyrafinowanych atakach i zwykłych włamaniach. Ryzyko to nigdy nie było tak poważne, jak obecnie, gdy tak wiele osób pracuje zdalnie i często używa urządzeń osobistych do łączenia się z systemami korporacyjnymi. Active Directory odgrywa krytyczną rolę w zarządzaniu pojedynczym logowaniem. Z tego powodu organizacje coraz częściej koncentrują się na zabezpieczeniu kont - pracowników, wykonawców usług, osób zatrudnionych tymczasowo, kont systemowych i innych - oraz ich dostępu do systemów i uprawnień, co ma strategiczne znaczenie dla ich postawy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Zrozumienie dostępu kont do systemów i ich kaskadowego rozkładu w środowiskach obliczeniowych jest strategicznym i ważnym uzupełnieniem zarządzania podatnościami oraz higieny systemów, a w efekcie staje się coraz bardziej niezbędne do całościowego zarządzania ryzykiem, szczególnie w złożonych środowiskach chmurowych i hybrydowych.

"Ścisła kontrola przywilejów kont w Active Directory jest tak samo istotna dla zmniejszenia ryzyka dla firmy, jak podstawowe blokowanie i rozwiązywanie problemów z wdrażaniem aktualizacji zabezpieczeń. Jak mogliśmy zaobserwować podczas serii włamań, począwszy od wyrafinowanego ataku SolarWinds, a skończywszy na zwykłych atakach typu ransomware, osoby atakujące wykorzystują infrastrukturę Active Directory w celu zwiększenia dostępu i zapewnienia trwałości" - wyjaśnia Amit Yoran, prezes i dyrektor generalny Tenable. "Jesteśmy pod wrażeniem spostrzeżeń, jakie Alsid dostarcza klientom korporacyjnym i cieszymy się, że możemy nawiązać współpracę z zespołem firmy i dodać ten krytyczny element do Cyber Exposure i zarządzania ryzykiem."

Założyliśmy Alsid, aby pomóc organizacjom w rozwiązaniu jednego z największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, groźnego dla organizacji Active Directory, który jest jednym z najczęstszych sposobów przemieszczania się twórców zagrożeń w poprzek systemów korporacyjnych - powiedział Emmanuel Gras, CEO i współzałożyciel Alsid. Nasze podejście zawsze koncentrowało się na pomaganiu klientom w przewidywaniu przyszłych ataków, dzięki czemu mogą oni utrzymać swoją działalność w normalnym trybie. Wierzymy, że Tenable pielęgnuje tę samą wizję cyberbezpieczeństwa i jesteśmy podekscytowani połączeniem sił oraz możliwością zapewnienia naszym użytkownikom lepszego, bardziej kompletnego podejścia do cyberbezpieczeństwa.

Firma Alsid została założona w 2016 roku przez dwóch specjalistów ds. reagowania na incydenty, wcześniej zatrudnionych przez francuską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ANSSI), Emmanuela Grasa i Luca Delsalle'a. Założyciele Alsid dołączą do Tenable na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, koncentrując się na kontynuacji rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie oceny ryzyka i bezpieczeństwa Active Directory oraz ekspansji na nowe rynki w skali globalnej.

Zgodnie z warunkami umowy, Tenable przejmie firmę Alsid za łączną kwotę 98 milionów dolarów w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt ceny zakupu. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta na początku drugiego kwartału 2021 roku, pod warunkiem uzyskania zgód organów regulacyjnych i spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.

Tenable zakłada, że wyniki finansowe Alsid w 2021 r. przyczynią się do wzrostu przychodów o ok. jeden punkt procentowy i wyliczonych bieżących rachunków oraz do wzrostu przyrostu kosztów operacyjnych w przedziale 15-20 mln USD, natomiast wolne przepływy pieniężne będą miały mniejszy wpływ, a ich wzrost nastąpi w 2022 r. Przedstawiciele firmy Tenable przewidują, że w pierwszym i drugim kwartale 2021 r. firma przeznaczy 3-4 mln USD na koszty związane z przejęciem, w tym koszty transakcyjne. Zgodnie z dotychczasową praktyką, planuje wyłączyć te koszty z wyników nieuwzględnionych w GAAP.

Opublikowano

Tenable
Tenable

Tenable® to powstała w 2002 r. firma Cyber Exposure w 100% skoncentrowana na bezpieczeństwie IT. Ponad 27 000 organizacji na całym świecie polega na Tenable, aby zrozumieć i zmniejszyć ryzyko cybernetyczne. Jako twórca Nessus® Tenable poszerzył swoją wiedzę w zakresie luk w zabezpieczeniach, aby dostarczyć pierwszą na świecie platformę do przeglądania i zabezpieczania ... Więcej »