Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Szkol się za darmo w Compendium CE

Korzystając z bogatej oferty szkoleniowej Compendium CE oraz środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który gwarantuje zwrot od 80 do 100% kosztów, można szybko podnieść kompetencje dotyczące rozwiązań teleinformatycznych. To doskonała okazja, aby przeszkolić pracowników i zapewnić jeszcze lepsze usługi swoim klientom.

Aby uzyskać finansowanie kursów z KFS należy się spieszyć - środki funduszu na 2016 rok są ograniczone i o otrzymaniu finansowania będzie decydować m.in. kolejność składania wniosków.

Przykładowe ścieżki szkoleniowe, które mieszczą się w kwocie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne są
na specjalnej stronie Compendium CE.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkład musi wnieść sam). Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia. Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być przeznaczone na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników.


Kto może skorzystać z dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.
Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika wynosi około 12 000 zł.


Jak mogę uzyskać dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla moich pracowników?

Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie musi złożyć wniosek do PUP-u (Powiatowy Urząd Pracy) właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej. Wnioski takie można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez sieć Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego). Formularze takie powinny być dostępne na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Ponadto osoba, która pełni w PUP-ie rolę doradca klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników.

Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, które pracodawca wskazał we wniosku. Beneficjent dofinansowania ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie danych szkoleń do miejscowego Urzędu Pracy. Ważną informacją dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia danego pracownika można uzyskać bez względu na rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki jest zatrudniony. Pracodawca również może skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla siebie na takich samych zasadach jak pracownicy.

Ważna informacja!

To dany PUP decyduje o przyznaniu środków na szkolenia na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną firmę. Compendium CE zapewnia profesjonalną pomoc w procesie przygotowania i składania wniosku o dofinansowanie wybranych szkoleń.


Szkolenia informatyczne dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Na rok 2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło ponad 191 mln zł na dofinansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie informatyczne lub marketingowe dostępne w ofercie Compendium CE. Nie czekaj aż środki zostaną rozdysponowane – już teraz złóż wniosek do swojego urzędu pracy i wybierz odpowiednie szkolenie dla siebie. Na stronie głównej firmy można przeglądać katalog szkoleń z podziałem na tematykę kursów.


Jakie szkolenia wybrać?

W ofercie Compendium CE jest ponad 1000 autoryzowanych szkoleń informatycznych i marketingowych, dlatego wybór jest bardzo duży. Kwota przypadająca na jednego pracownika to 12 tys. zł, dlatego można wybrać konkretne ścieżki szkoleniowe, tak aby pozyskana wiedza była kompletna.

Przykładowe ścieżki szkoleniowe, które mieszczą się w kwocie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne są
na specjalnej stronie Compendium CE.


Dodatkowe informacje

Pełny przegląd możliwości finansowania szkoleń Compendium CE ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny na specjalnej stronie.

Pracownicy Compendium CE służą dodatkowymi informacjami i pomocą przy doborze szkoleń i składaniu wniosków. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 12 29 84 777 lub mailowego pod adresem szkolenia@compendium.pl

Opublikowano