Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Infoblox nowe logo

SANS Institute: ransomware, zagrożenia z sieci oraz ataki DoS budzą największe obawy wśród specjalistów ds. bezpieczeństwa

Firma Infoblox wraz z organizacją badawczą SANS Institute opublikowały wyniki badania nt. głównych zagrożeń, ryzyk i obaw związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem sieci. Raport wskazuje, że ransomware, zagrożenia wewnętrzne oraz ataki Denial of Service (DoS) to największe wyzwania, z którymi borykają się organizacje chcące chronić swoje dane.

Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują, że 78% firm zgłosiło wystąpienie dwóch lub więcej incydentów w kontekście swoich danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 12% organizacji miało do czynienia z faktycznym włamaniem, przy czym 48% z nich doświadczyło eksfiltracji wrażliwych danych. Wyciek dotyczył najczęściej danych dostępowych, takich jak nazwy kont, hasła czy dane użytkowników uprzywilejowanych. - To pokazuje jak bardzo dane dostępowe są cenione przez hakerów - powiedział Sean Tierney, dyrektor pionu Threat Intelligence w Infoblox. - Dla włamywaczy są to często cele bardziej pożądane niż takie informacje, jak własność intelektualna czy dane finansowe, ponieważ otwierają one przed nimi więcej możliwości.

Badanie wykazało również, że 59% firm korzysta z ręcznej identyfikacji wrażliwych zasobów - w konsekwencji pozostawiając swoje sieci podatne na coraz bardziej zautomatyzowane ataki.

Główne wnioski płynące z raportu "2017 SANS Data Protection Survey":

  • Zagrożenia dla danych: 78% respondentów potwierdziło wystąpienie dwóch lub więcej zagrożeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z czego ponad 2/3 doświadczyło tego samego zagrożenia wielokrotnie,

  • Eksfiltracja danych: 48% firm, które doznały naruszenia bezpieczeństwa, zgłosiło wyciek wrażliwych danych, który nastąpił głównie kanałami szyfrowanymi. W 28% przypadków wyciek nastąpił poprzez protokół DNS,

  • Wyzwania w obszarze ochrony danych: na pytanie o największe wyzwanie przy zapewnianiu bezpieczeństwa danych 31% respondentów wskazało brak kadr i zasobów,

  • Przyczyny naruszenia bezpieczeństwa: 41% firm wskazało włamania lub malware jako bezpośredni powód naruszenia bezpieczeństwa, natomiast 37% - naruszenie pochodzące z wewnątrz sieci,

  • Monitoruj DNS: aż 85% firm stosujących technologie detekcji/ochrony oparte o DNS uznaje je za skuteczne, ale spośród wszystkich respondentów jedynie 35% wskazało, że w ogóle z nich korzysta. Dla porównania - ochronę stacji końcowych stosuje 65% respondentów, z czego 82% uznaje ją za technologię skuteczną.

Więcej informacji na temat wyników badania oraz zalecenia dotyczące ochrony danych można uzyskać oglądając webinar SANS lub pobierając raport "The SANS 2017 Data Protection Survey".

W badaniu przeprowadzonym przez SANS na zlecenie Infoblox wzięło udział ponad 250 specjalistów ds. bezpieczeństwa, administratorów sieci, menadżerów IT i ekspertów ochrony danych.

Veracomp jest dystrybutorem rozwiązań bezpieczeństwa Infoblox.

Opublikowano

Infoblox
Infoblox

Produkty Infoblox powstały w odpowiedzi na potrzebę firm i instytucji związaną z usługami DNS i DHCP dostępnymi w formie przyjaznej dla użytkownika. Rosnąca potrzeba automatyzacji w zakresie zarządzania tymi usługami (i naturalnie adresacją IP) związana jest z szybko rosnącą infrastrukturą ... Więcej »