Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Logo Redhat

Red Hat wspiera rozwój automatyzacji przedsiębiorstw i sieci dzięki nowej ofercie Ansible

Red Hat, wiodący na świecie producent rozwiązań open source, przedstawił technologie, które mają wspierać rozwój automatyzacji IT w miarę jej rosnącego znaczenia w przedsiębiorstwach.

Ansible to przełomowa, otwarta technologia automatyzacyjna do zarządzania środowiskami IT w dużej skali. Zaprojektowana tak, żeby była łatwa do wdrożenia, użytkowania i zrozumienia, stała się jedną z najpopularniejszych na świecie technologii automatyzacyjnych open source - ma niemal 3000 współtwórców, którzy dokonali ponad 32 000 zmian w bazowym projekcie Ansible, oraz użytkowników z wszystkich branż i całego świata. Red Hat przejął firmę stojącą za Ansible w 2015 r., aby pomóc użytkownikom zmniejszyć koszty i złożoność związaną z zarządzaniem zarówno natywnymi aplikacjami chmurowymi, jak i aplikacjami tradycyjnymi w środowiskach chmury hybrydowej. Dzięki Ansible zautomatyzowane przedsiębiorstwo może stać się rzeczywistością.

Wdrożenie technologii automatyzacyjnej w skali całej organizacji może zaoferować firmom duże korzyści. W sondażu z sierpnia 2017 r. trzy czwarte respondentów podkreślało wartość automatyzacji w odniesieniu do wszystkich kluczowych aspektów IT: "znaczna większość respondentów uważa automatyzację za 'bardzo wartościową' w całym cyklu operacyjnym, od wstępnej konfiguracji do rutynowej obsługi i wsparcia oraz bieżącego zarządzania zasobami".1

Na konferencji AnsibleFest San Francisco, Red Hat przedstawił kilka nowości Ansible, które mają pomóc klientom w zapanowaniu nad procesami automatyzacji w skali całego przedsiębiorstwa - od operacji IT do tworzenia oprogramowania, zarządzania siecią i nie tylko:

 • Red Hat Ansible Engine - to nowa oferta z globalnym wsparciem klasy korporacyjnej, z której znany jest Red Hat, dla popularnego społecznościowego projektu automatyzacji Ansible.
 • Red Hat Ansible Engine Networking Add-on - z pełną obsługą wybranych modułów łączności sieciowej.
 • Red Hat Ansible Tower 3.2 - najnowsza wersja korporacyjnej platformy do zarządzania automatyzacją.

Współczesne organizacje muszą wprowadzać innowacje szybko i często, więc potrzebują możliwości adaptowania infrastruktury do najnowszych technologii przy jednoczesnym wsparciu dla kluczowych starszych systemów. W ten sposób często powstają skomplikowane systemy, którymi trudno zarządzać bez automatyzacji. Z Red Hat Ansible Engine i Red Hat Ansible Tower organizacje mają możliwość zunifikowania istniejących, różnorodnych technologii w ramach prostych, powtarzalnych i zautomatyzowanych procesów. Może to pomóc rozszerzyć dostęp do automatyzacji biznesowej oraz zarządzać jej wdrożeniem w skali całego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie automatyzacji w skali całej organizacji jest ważne dla działów IT, które chcą wdrożyć metodologię DevOps, a także dla innowatorów IT, którzy wykorzystują automatyzację do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w gospodarce cyfrowej.

Red Hat Ansible Engine

Korzystając z automatyzacji Ansible, deweloperzy i operacyjne zespoły IT mogą łatwiej i szybciej wdrażać usługi, aplikacje i środowiska IT, co pozwala usunąć bariery między zespołami IT poprzez automatyzację rutynowych czynności. Ansible Engine to nowa oferta Red Hat, która po raz pierwszy zapewnia wsparcie dla otwartej technologii automatyzacji Ansible. Choć społeczność pracująca nad bazowym projektem Ansible jest znana z szybkiego wprowadzania innowacji, wiele przedsiębiorstw potrzebuje bezpieczniejszego, stabilniejszego i bardziej niezawodnego podejścia. Dzięki Ansible Engine organizacje zyskują dostęp do narzędzi i innowacji Ansible w postaci zabezpieczonego rozwiązania klasy korporacyjnej. Ansible Engine oferuje:

 • Niezawodny, gotowy do zastosowań biznesowych zbiór narzędzi automatyzacyjnych, modułów i funkcji Ansible.
 • Wsparcie świadczone w zwykłych godzinach pracy lub całodobowo przez globalny dział pomocy technicznej Red Hat.
 • Wszystkie korzyści wynikające z subskrypcji Red Hat, w tym Open Source Assurance, czas reakcji gwarantowany umowami SLA (Service Level Agreement), regularne poprawki zabezpieczeń oraz aktualizacje wersji itd.

Rozwiązanie Red Hat Ansible Engine jest również dostępne z nowym dodatkiem Networking Add-on, który uwzględnia kolejny kluczowy komponent nowoczesnej infrastruktury. Dzięki automatyzacji łączności sieciowej działy IT mogą teraz wykorzystać w pełni wspierane, opracowane i wspierane wewnętrznie moduły Ansible dla wielu popularnych urządzeń sieciowych. Oferta obejmuje pełne wsparcie inżynierskie dla następujących sieciowych modułów Ansible:

 •   Arista (EOS)
 •   Cisco (IOS, IOS-XR, NX-OS)
 •   Juniper (Junos OS)
 •   Open vSwitch
 •   VyOS

Red Hat Ansible Tower 3.2

W miarę, jak organizacje wdrażają technologie Ansible, rośnie potrzeba nadzorowania, kontrolowania i efektywnego skalowania automatyzacji IT. Ansible Tower pomaga zespołom IT efektywniej zarządzać zautomatyzowanymi systemami i optymalizować wielowarstwowe wdrożenia, jednocześnie oferując większą kontrolę, skuteczniejsze zabezpieczenia i możliwość delegowania zadań.

Red Hat Ansible Tower 3.2 zawiera kilka nowych i ulepszonych funkcji, które zapewniają więcej korzyści zespołom IT, w tym:

 • Globalne zarządzanie
- Zaktualizowana obsługa inwentarza pozwala użytkownikom tworzyć własne widokido zarządzaniaurządzeniami na podstawie ich atrybutów w chmurze publicznej, prywatneji hybrydowej
Grupy Tower Instance zapewniają dedykowane zasoby dla określonych organizacji i urządzeń
- Izolowane węzły Tower umożliwiają lokalne wykonywanie zadań w zdalnych lokalizacjach
 • Elastyczna automatyzacja:
- Obsługa inwentarza SCM pozwala zespołom w pełni zarządzać automatyzacją i infrastrukturąw postaci kodu
- Dołączane poświadczenia umożliwiają użytkownikom definiowanie własnych,niestandardowych typów poświadczeń, pozwalając na integrację z bazami poświadczeńdostarczonymi przez firmytrzecie
 

Obecni klienci Ansible Tower mogą w dowolnym momencie dodać subskrypcję Ansible Engine do swojej subskrypcji Ansible Tower, aby zyskać wsparcie dla automatyzacji Ansible, która leży u podstaw Ansible Tower.

Red Hat Ansible Tower 3.2 jest również pierwszą wersją opartą na AWX, nowym projekcie społeczności open source sponsorowanym przez Red Hat, który umożliwia użytkownikom bezpośrednią interakcję oraz dodawanie nowych funkcji i możliwości do Ansible Tower.

Dostępność

Rozwiązanie Red Hat Ansible Tower 3.2 będzie dostępne jeszcze we wrześniu w witrynach ansible.com oraz Red Hat Customer Portal. Ansible Engine i Ansible Engine for Network Automation mają być dostępne na początku października jako oddzielne produkty albo jako część subskrypcji Red Hat Ansible Tower.

Opublikowano

Red Hat
Red Hat

Red Hat jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań open source, który wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie związane z chmurą obliczeniową, Linuksem, oprogramowaniem middleware, pamięcią masową i wirtualizacją. Red Hat oferuje również nagradzane usługi w zakresie wsparcia, szkoleń i konsultingu. Jako ośrodek integrujący ... Więcej »