Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Logo Redhat

Red Hat OpenShift Application Runtimes: proste i elastyczne tworzenie natywnych aplikacji chmurowych

Red Hat, wiodący dostawca rozwiązań open source, udostępnił rozwiązanie Red Hat OpenShift Application Runtimes. Pozwala ono organizacjom przyspieszyć tworzenie natywnych aplikacji chmurowych z wykorzystaniem wyselekcjonowanego zbioru platform i środowisk uruchomieniowych do budowania i uruchamiania aplikacji bazujących na mikrousługach.

Transformacja cyfrowa daje organizacjom szansę na przekształcenie swojej działalności i skuteczniejsze działanie na rynku zdefiniowanym przez nowych konkurentów, społeczności, technologie i strategie biznesowe. Dostosowanie jest tu kluczowym warunkiem przetrwania, a rozwiązania do tworzenia natywnego oprogramowania chmurowego - które wykorzystują kombinację kontenerów linuksowych, zarządzania opartego na interfejsach API, architektur bazujących na usługach oraz automatyzacji DevOps - pomagają organizacjom reagować na nieprzewidywalne zmiany i wyprzedzić konkurentów.

Dostarczając ściśle zintegrowane i w pełni wspierane rozwiązanie do tworzenia mikrousług w wielu językach programowania i na wielu platformach, Red Hat zamierza zrównoważyć swobodę wyboru z wymaganiami operacyjnymi w zakresie standaryzacji i wsparcia - zarówno w przypadku tworzenia nowych aplikacji, jak i modyfikacji już istniejących. W sondażu przeprowadzonym wśród klientów Red Hat we wrześniu 2017 r. większość respondentów (87 proc.) wskazała, że używa albo bierze pod uwagę wiele różnych platform i środowisk uruchomieniowych do tworzenia mikrousług, przy czym 44 proc. optuje za korzystaniem z właściwego narzędzia do właściwego zadania.

Red Hat OpenShift Application Runtimes wspiera wiele środowisk uruchomieniowych, języków, platform i architektur, zapewniając następujące kluczowe funkcje i korzyści:

  • Uproszczone tworzenie oprogramowania. Rozwiązanie ogranicza złożoność tworzenia natywnych aplikacji chmurowych poprzez integrację funkcji OpenShift Container Platform z wieloma środowiskami uruchomieniowymi i platformami, łącznie z instalacją opartą na kreatorze, odkrywaniem usług, konfiguracjami zewnętrznymi i zabezpieczeniami zapewniającymi odporność na awarie.

  • Strategiczna elastyczność.  Red Hat OpenShift Application Runtimes wspiera konfiguracje chmury hybrydowej, co pomaga uniknąć uzależnienia się od jednego dostawcy chmury. Rozproszona natura przetwarzania danych w chmurze oznacza, że uniwersalne podejście do platform i środowisk uruchomieniowych przestaje zapewniać pożądany wzrost produktywności. Dzięki nowemu rozwiązaniu deweloperzy mogą elastycznie budować usługi dla aplikacji i systemów hybrydowych i wielochmurowych z wykorzystaniem preferowanych narzędzi.

  • Szybkość dostarczania. Dzięki integracji z Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift Application Runtimes oferuje deweloperom w pełni zautomatyzowaną platformę do konfigurowania, budowania i wdrażania aplikacji oraz ich komponentów. Rozwiązanie integruje się z narzędziami do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD), takimi jak Git, Maven i Jenkins. Zapewnia też rozwiązania do bezpieczniejszego optymalizowania procesów Kubernetesa oraz korzystania z funkcji równoważenia obciążenia i skalowania aplikacji poprzez automatyzację i kontrolę opartą na zasadach.

  • Integracja z Katalogiem Usług: W połączeniu z katalogiem usług OpenShift, korporacyjne działy IT mogą w pełni wykorzystać inwestycje w wiele chmur, integrując usługi chmurowe, na przykład te dostarczane poprzez integrację OpenShift AWS, z funkcjami stworzonymi samodzielnie na bazie Red Hat OpenShift Application Runtimes. Mogą też zapewnić przenośność i spójność stanowych i bezstanowych aplikacji mikrousługowych między różnymi środowiskami IT.

Certyfikowane i wspierane środowiska uruchomieniowe dostępne w Red Hat OpenShift Application Runtimes to m.in. Java EE, WildFly Swarm, Eclipse MicroProfile, Eclipse Vert.x, Node.js oraz Spring Boot.

Dostępność

Rozwiązanie Red Hat OpenShift Application Runtimes jest już dostępne. Klienci mogą pobrać najnowsze wydanie z witryny Red Hat Customer Portal lub OpenShift Online.

Opublikowano

Red Hat
Red Hat

Red Hat jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań open source, który wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie związane z chmurą obliczeniową, Linuksem, oprogramowaniem middleware, pamięcią masową i wirtualizacją. Red Hat oferuje również nagradzane usługi w zakresie wsparcia, szkoleń i konsultingu. Jako ośrodek integrujący ... Więcej »