Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Raport Veeam: deficyt dostępności hamuje cyfrową transformację i kosztuje przedsiębiorstwa średnio 21,8 mln dolarów rocznie

  • 82% przedsiębiorstw zmaga się z tak zwanym "deficytem dostępności", czyli różnicą między potrzebami użytkowników a możliwościami ich zaspokojenia przez dział IT

  • Nieplanowane przestoje w obszarze IT kosztują jedno przedsiębiorstwo średnio 21,8 mln dol. rocznie, co oznacza wzrost o 36% w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego raportu

  • 66% przedsiębiorstw przyznaje, że nieplanowane przestoje opóźniają inicjatywy cyfrowej transformacji

Na potrzeby tegorocznej, szóstej edycji Veeam Availability Report przebadano ponad 1000 decydentów IT z 24 krajów. Według 69% globalnych przedsiębiorstw dostępność informatyczna jest niezbędnym warunkiem cyfrowej transformacji. Równocześnie większość ankietowanych (66%) przyznaje, że proces ten jest hamowany przez nieplanowane przestoje w dostępie do usług. Są one skutkiem cyberataków, awarii infrastruktury, niesprawności sieci lub katastrof naturalnych. Średni czas nieplanowanej przerwy w pracy każdego serwera wynosi 85 minut rocznie. Choć wiele organizacji dopiero planuje lub rozpoczyna proces cyfrowej transformacji, to ponad dwie trzecie ankietowanych zgadza się, że inicjatywy te są bardzo ważne lub wręcz kluczowe zarówno dla zarządów firm, jak i poszczególnych działów biznesowych.Nowe badanie firmy Veeam Software pokazuje, że 96% organizacji ma w planach transformację cyfrową, a ponad połowa już ją realizuje. Chcąc uzyskać przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwa zgłaszają duże zapotrzebowanie na innowacyjne technologie. To przekłada się na zwiększone obciążenie firmowych infrastruktur, które muszą zagwarantować dostęp do danych, aplikacji i usług z dowolnego miejsca i o każdej porze. Raport ujawnia jednak, że aż 82% przedsiębiorstw zmaga się z tak zwanym deficytem dostępności, który kosztuje je średnio 21,8 mln dol. rocznie. Blisko dwie trzecie respondentów twierdzi jednocześnie, że nieplanowane przestoje opóźniają cyfrową transformację.

Biznesowe koszty przestojów: więcej niż utracone przychody

Raport ukazuje rzeczywisty wpływ przestojów na działalność przedsiębiorstw. Wynika z niego, że średni koszt przestojów IT w każdej organizacji objętej badaniem wynosi 21,8 mln dolarów w skali roku. Oznacza to duży wzrost, biorąc pod uwagę, że według zeszłorocznych wyników koszt ignorowania kwestii dostępności oszacowano na 16 mln dolarów.

Przestoje i utrata danych narażają też przedsiębiorstwa na publiczną krytykę, której kosztów nie sposób wyrazić w kategoriach czysto finansowych. Z tegorocznego raportu Veeam wynika, że niemal połowa badanych przedsiębiorstw traci zaufanie klientów, a 40% firm doznaje uszczerbku na wizerunku marki. Negatywnie wpływa to zarówno na reputację, jak i zdolność do utrzymania klientów. Pod względem konsekwencji wewnątrz organizacji, jedna trzecia respondentów zauważa utratę zaufania pracowników. 28% ankietowanych musiało zaangażować osoby pracujące na co dzień przy innych projektach do zniwelowania efektów przestojów.

Przyszłość należy do środowisk wielochmurowych

Zgodnie z przewidywaniami analityków, chmura i różne sposoby jej użytkowania zmieniają podejście firm do ochrony danych. Raport pokazuje, że coraz więcej przedsiębiorstw traktuje chmurę jako punkt wyjścia do swoich inicjatyw cyfrowych. Inwestycje w oprogramowanie jako usługę (SaaS) mają wzrosnąć o 50% w ciągu następnych 12 miesięcy. Niemal połowa ankietowanych menedżerów i dyrektorów (43%) uważa, że dostawcy usług chmurowych mogą zapewnić lepszy poziom ochrony krytycznych informacji niż wewnętrzne zasoby IT. Eksperci prognozują, że inwestycje w rozwiązania typu backup jako usługa (BaaS) oraz odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę (DRaaS) wzrosną w podobnym stopniu, ponieważ organizacje będą łączyć je z pamięcią masową w chmurze.

Wyzwania spowodowane przez deficyt ochrony

77 proc. przedsiębiorstw dostrzega zjawisko określone przez Veeam jako "deficyt ochrony". Oznacza on przekroczenie tolerancji organizacji na utratę danych, co wynika z niezdolności działu IT do chronienia ich w trybie ciągłym. Oczekiwania badanych podmiotów w zakresie nieprzerwanego działania systemów nie są spełniane ze względu na niewystarczające mechanizmy i strategie ochrony. Choć w przypadku priorytetowych aplikacji deklarowana tolerancja na utratę informacji wynosi maksymalnie 72 minuty rocznie, to z analizy Veeam wynika, że przedsiębiorstwa doświadczają faktycznie 172 minut utraty danych. Oznacza to rozbieżność sięgającą ponad półtorej godziny. Stwarza to duże zagrożenie dla wszystkich firm i utrudnia osiągnięcie sukcesu biznesowego.

Informacje o raporcie

Sondaż na potrzeby raportu został przeprowadzony na zlecenie Veeam przez Enterprise Strategy Group (ESG), firmę specjalizującą się w analizach, badaniach i strategiach rynku IT. Pod koniec 2016 roku firma ESG przeprowadziła kompleksowy sondaż online wśród 1060 osób podejmujących decyzje IT w organizacjach prywatnych i publicznych zatrudniających przynajmniej 1000 pracowników. Badanie objęło organizacje z następujących 24 krajów świata:

Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Hongkong, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Szwecja, Tajlandia, ZEA, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Pełny raport "Veeam Availability Report 2017" można pobrać ze strony: https://go.veeam.com/2017-availability-report-pl

Infografika

line
 


Veracomp.pl |


V-ZAM |


Webinary |


extranet


| Promocje

 
 
  Facebook Veracomp Google plus Veracomp LinkedIn Veracomp

Veracomp SA | ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków | tel. 12 25 25 555 | veracomp@veracomp.pl | www.veracomp.pl

 

Opublikowano

Veeam
Veeam

Veeam Software, partner programu Elite VMware Technology Alliance, opracowuje innowacyjne produkty w zakresie zarządzania infrastrukturą wirtualną oraz ochrony danych. Klienci korzystający z usług firmy Veeam mogą zredukować koszty, zminimalizować ponoszone ryzyko oraz w pełni wykorzystać możliwości, jakie zapewnia wirtualizacja. Veeam jest międzynarodową firmą ... Więcej »