Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Polecane szkolenia Compendium

Veracomp SA zaprasza na szkolenia związane z rozwiązaniami firmy Fortinet oraz bezpieczeństwem informatycznym.

W dniach 15 – 16 października 2015 r. – NSE6 - FortiWeb - Web Application Firewall

Kurs FortiWeb - Web Application Firewall to dwudniowe szkolenie dostarczające praktycznych informacji jak wdrożyć, zarządzać i rozwiązywać problemy na urządzeniu FortiWeb. Uczestnicy szkolenia poznają zagrożenia związane z aplikacjami webowymi oraz nauczą się jak im zapobiegać. Przedstawiona zostanie podstawowa konfiguracja, jak również aspekty administracyjne zaawansowanych funkcjonalności używanych na urządzeniu FortiWeb. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o firmware wersji 5.2.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://www.compendium.pl/szkolenie/6235/

W dniu 19 października 2015 r. NSE5 - FortiAnalyzer Network Security Reporting


Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i przekazanie praktycznych umiejętności potrzebnych do administracji urządzeniem FortiAnalyzer. Uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi możliwościami i konfiguracją FortiAnalizera oraz sposobami jego integracji z istniejącą siecią firmową (urządzenia FortiGate, serwery Syslog i komputery z zainstalowanym oprogramowaniem FortiClient). Dowiedzą się też, jak diagnozować pracę urządzenia oraz generować raporty. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o firmware wersji 5.0.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://www.compendium.pl/szkolenie/6231/


W dniach 19 – 20 października 2015 r. ISO 22301 - Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji IT

Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom zasad, wytycznych i praktycznych aspektów wdrożenia i utrzymania w organizacji IT Systemu Zrządzania Ciągłością Działania (SZCD) zgodnie z Normą ISO 22301:2012. Dodatkowo szkolenie obejmuje zagadnienia związane z wymaganiami odnośnie ciągłości działania usług IT, zdefiniowanymi w Normach BS 25777 “Information and communications technology continuity management Code of practice” oraz ISO/IEC 24762 “Information technology – Security techniques Guidelines for information and communications technology disaster recovery services”.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://www.compendium.pl/szkolenie/5629/


W dniu 23 października 2015 r. Forticamp: Kompleksowa ochrona i monitorowanie sieci przy pomocy urzadzen FortiGate i FortiAnalyzer

Warsztaty przedstawiają podstawową konfigurację FortiGate w środowisku pracy z urządzeniem do zapisywania zdarzeń i raportowania FortiAnalyzer. Zaprezentowane zostaną najczęstsze zagrożenia oraz metody ochrony przy pomocy poszczególnych modułów bezpieczeństwa: AntyVirus, AntySpam, WebFilter, IPS, DLP wraz z logowaniem zdarzeń i przypisywaniem ich konkretnym użytkownikom. Przedstawione zostaną także metody gromadzenia logów i tworzenia raportów.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://forticamp.pl/workshops/drafts/

Opublikowano