Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Alcatel-Lucent Enterprise hor

OpenTouch Notification Service pomaga ratować życie

Usługa powiadamiania OpenTouch Notification Service integruje alarmy i powiadomienia z systemem komunikacji, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo we wszystkich branżach.

Nowy system alarmowy Alcatel-Lucent Enterprise już teraz pomaga zabezpieczać pracowników, gości i pacjentów w sytuacjach, gdy szybkość reakcji ma znaczenie zasadnicze. Nowy system powiadamiania OpenTouch Notification Service (OTNS) zapewnia bezpieczeństwo osobiste i zwiększa świadomość incydentów poprzez zintegrowanie wykorzystywanego rozwiązania komunikacyjnego z systemami alarmowymi i powiadamiającymi w celu przyśpieszenia reakcji i podejmowania stosownych decyzji.

Postęp technologiczny sprawił, że usługi powiadamiania stały się nieodzownym elementem komunikacji w sytuacjach newralgicznych. Podstawową zaletą OTNS jest możliwość łączenia alarmów z różnych źródeł oraz przekazywania właściwego powiadomienia właściwej osobie we właściwym czasie. Z tego względu usługa ta jest idealnym rozwiązaniem dla sektora opieki zdrowotnej, edukacji, hotelarstwa, branż wysokiego ryzyka i innych przedsiębiorstw pragnących ochronić dokonane już inwestycje poprzez zintegrowanie istniejących systemów alarmowych z systemami komunikacji w czasie rzeczywistym.

Sposób działania
OTNS zbiera i agreguje alarmy z różnych podsystemów, takich jak wezwania pielęgniarek, alarmy pożarowe, system zarządzania budynkiem, systemy ochrony samotnych pracowników, zabezpieczenia przed ucieczką czy systemy wspierania ewakuacji. Usługa powiadamia w czasie rzeczywistym osobę najbardziej odpowiednią do zareagowania na zaistniałą sytuację. Wykorzystuje do tego specyficzne dla danej branży systemy komunikacyjne, a przy tym uwzględnia mobilność personelu. Powiadomienia mogą więc być przesyłane na różne telefony bezprzewodowe (DECT, Wi-Fi, Bluetooth), smartfony czy konsole nadzoru z nakładką geolokacyjną.

Ponieważ OTNS jest rozwiązaniem programowym, oferuje pełną gamę aplikacji i możliwości integracji ze specyficznymi narzędziami wykorzystywanymi w różnych branżach oraz systemami największych producentów. Wszystkie elementy są inteligentnie łączone ze sobą z wykorzystaniem jedynego w swoim rodzaju interfejsu WWW. Mnogość możliwości integracji umożliwia wprowadzanie nowatorskich usług, takich jak rozsyłanie powiadomień na urządzenia mobilne i w serwisach społecznościowych.

Dane usługi OTNS
Wybrane funkcje:

  • Rodzima integracja z produktami Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (zarówno przewodowymi, jak i bezprzewodowymi) z wykorzystaniem ABC-IP, zapewniająca najlepszy poziom usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych na telefony DECT.

  • W pełni programowa architektura oparta całkowicie o protokół IP — możliwość integracji.

  • CareApp — aplikacja na tablety do usług opieki domowej, z bogatymi możliwościami konfiguracji — zapewnia przebywającym w swoich domach osobom zależnym od pomocy innych usługi telemedycyny, rozmów telefonicznych i wideofonicznych, a także funkcje alarmów społecznościowych.

  • SmartApp — aplikacja alarmowa do odbierania powiadomień na tabletach i smartfonach (dostępna do systemów Android, iOS oraz Windows 8) — wyświetla powiadomienia na urządzeniach osobistych.

  • Administrowanie usługą OTNS jest proste, a przepływ powiadomień można konfigurować z wykorzystaniem przyjaznego interfejsu obsługującego metodę „przeciągnij i upuść”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie OpenTouch Notification Service.

Samuel Tourbot, dyrektor ds. produktów, ALE

„Coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje sposobów na nadążenie za incydentami zachodzącymi na obszarach, za które odpowiadają, bez konieczności dokonywania całkowitej wymiany posiadanego sprzętu. OTNS jest jedynym rozwiązaniem na rynku, które bezproblemowo łączy współczesne zaawansowane systemy komunikacyjne i systemy alarmowe z nowoczesnymi urządzeniami, takimi jak tablety i smartfony, i nowatorskimi zastosowaniami technologii, takimi jak alarmy społecznościowe."

Opublikowano

Alcatel-Lucent Enterprise
Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International jest czołowym dostawcą rozwiązań i usług komunikacyjnych dla przedsiębiorstw - od biura po chmurę, oferowanych pod wspólną marką Alcatel-Lucent Enterprise. W swoich działaniach wykorzystuje ducha przedsiębiorczości oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie innowacji — posiada ponad 2700 pracowników w przeszło ... Więcej »