Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Nowy system operacyjny dla FortiDB

Fortinet wprowadził na rynek nowy system operacyjny przeznaczony dla swoich urządzeń z serii FortiDB, zabezpieczających systemy bazodanowe. FortiDB 4.0 MR4 został wyposażony w szereg nowych funkcji w obszarze analiz i raportowania, audytu bezpieczeństwa, metod gromadzenia danych, blokowania w czasie rzeczywistym oraz administrowania.

FortiDB to seria urządzeń Fortinet adresowanych do średnich i dużych przedsiębiorstw oraz dostawców usług oferowanych w chmurze. Platformy chronią bazy danych oraz zasoby korporacyjnych aplikacji takich, jak CRM, ERP, SCM przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Do FortiDB 4.0 MR4 producent dodał dodatkowe opcje w pięciu obszarach.

Analiza i raportowanie. System automatyzuje proces oceny bieżącej aktywności użytkownika i pomaga zdefiniować wzorzec jego standardowego zachowania. Funkcja ta upraszcza konfigurację w dużych, złożonych środowiskach. Po uruchomieniu trybu sniffing, FortiDB 4.0 MR4 automatycznie kontroluje cały ruch bazy danych i tworzy schematy aktywności użytkownika typowe dla administratorów baz danych, programistów i użytkowników aplikacji. W oparciu o generowane automatycznie statystyki, administrator może bardziej efektywnie konfigurować raporty korzystania z baz danych.

Audyt bezpieczeństwa. FortiDB 4.0 MR4 dostarcza nowe funkcje w zakresie audytu bezpieczeństwa. Pozwalają one administratorom zawęzić audyt do kontroli wybranych obszarów, potrzebnych w danej chwili, bez konieczności uruchamiania audytu całej bazy danych. Opcja ta umożliwia uzyskanie odpowiednich danych w znacznie krótszym czasie. Funkcja jest ściśle związana ze stosowaną w FortiDB metodą gromadzenia danych w trybie „sniffer”. Nowy system operacyjny pozwala również korelować ramy czasowe prób naruszenia integralności baz danych z podejrzanymi adresami IP, co znacznie pomaga administratorom w przechwytywaniu potencjalnie szkodliwych wydarzeń. Ponadto, w nowym systemie operacyjnym rozszerzono zakres zdarzeń, które mogą być monitorowane.

Metody gromadzenia danych. Nowy FortiDB 4.0 MR4 zapewnia znaczny wzrost wydajności zbierania danych, zarówno przy wykorzystaniu trybu TCP sniffer, jak i MS-SQL. Poprzez wspieranie wszystkich trzech głównych metod gromadzenia danych - sniffer, natywny audyt i agenci protokołów sieciowych - klienci mogą wdrożyć urządzenia FortiDB praktycznie w każdym środowisku, niezależnie od jego złożoności.

Ochrona w czasie rzeczywistym. Wraz z nową wersją systemu operacyjnego, urządzenia z serii FortiDB mają możliwość blokowania połączeń sieciowych. Oznacza to, że administratorzy mogą resetować połączenia, gdy naruszają one politykę bezpieczeństwa, a także definiować, które z nich zablokować. Daje to również administratorom możliwość określenia w jakim czasie konkretne połączenie ma być zablokowane. (Funkcja blokowania jest dostępna, gdy uruchomiony jest tryb gromadzenia danych TCP sniffer).

Lepsza użyteczność. W celu uproszczenia procesu zarządzania bazami danych i aplikacjami zabezpieczającymi, w FortiDB 4.0 MR4 pojawiło się kilka nowych narzędzi administracyjnych. Wśród nich jest wizualizacja oceny podatności (Vulnerability Assessment) na ataki oraz monitoringu aktywności baz danych. Wprowadzono też nowy panel powiadamiający administratorów o wydajności urządzeń FortiDB oraz ich kluczowych komponentów.

FortiDB 4.0 MR4 jest już dostępny. Użytkownicy platform FortiDB posiadający aktywne licencje uzyskują upgrade do nowej wersji systemu operacyjnego FortiDB 4.0 MR4 w ramach aktualizacji.

Opublikowano

Fortinet
Fortinet

Firma Fortinet jest czołowym na świecie dostawcą wysoko wydajnych informatycznych rozwiązań zabezpieczających, które umożliwiają jej klientom ochronę i kontrolę używanej infrastruktury informatycznej. Jej specjalnie opracowane, zintegrowane technologie zabezpieczeń wraz z usługami FortiGuard badającymi zagrożenia zapewniają klientom niezwykle skuteczną ochronę treści dotrzymującą kroku nieustannie ... Więcej »