Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Nowoczesna sieć Wi-Fi dla edukacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie na co dzień idzie z duchem czasów. Zajmująca się kształceniem młodzieży ze stwierdzonymi uszkodzeniami słuchu krakowska placówka edukacyjna wyposażyła sale lekcyjne w tablice interaktywne. Przekazywanie wiedzy dodatkowo wspierają elektroniczne pomoce naukowe, gwarantując uczniom wysoki i efektywny poziom kształcenia. To ważne, ponieważ ośrodek edukuje zarówno na poziomie ogólnym, jak i technicznym oraz zawodowym. A dzięki wysokiej jakości nauczania i nowoczesnym technologiom absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego rynku pracy.

By kontynuować rozwój ośrodka oraz jego uczniów, dyrekcja placówki poszukiwała rozwiązania, które zapewniałoby pracownikom i wychowankom dostęp do Internetu nie tylko w salach lekcyjnych. Efektywnym zasięgiem sieci objęte miały zostać także tereny przyległego do szkoły internatu.

FixIT oraz Veracomp w akcji

Rozmiary budynku wymagały stworzenia sieci bezprzewodowej. Jednak ze względu na wysokie koszty takiej instalacji projekt był systematycznie odkładany w czasie. Gdy o potrzebie zapewnienia w ośrodku dostępu do sieci dowiedział się Andrzej Wojnar, prezes firmy FixIT, zgłosił się do product managerów Veracompu z prośbą o wspólne znalezienie sposobu na rozwiązanie problemu i udzielenie szkole pomocy.

– Gdy tylko usłyszeliśmy o tym projekcie, natychmiast zaczęliśmy szukać rozwiązania, które mogłoby spełnić oczekiwania szkoły, a jednocześnie nie generowałoby nadmiernych kosztów – wspomina Jakub Kralka, Product Manager w Veracompie.

Po konsultacjach z przedstawicielami wiodących dostawców rozwiązań sieciowych zdecydowano, że inżynierowie Veracompu wraz ze specjalistami z Aruba a Hewlett Packard Enterprise company przygotują nieodpłatnie projekt całej instalacji.

Cenne doświadczenia

Już na etapie prac koncepcyjnych ustalono, że w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu siecią czynny udział wezmą wychowankowie ośrodka. Specjaliści z branży IT oraz opiekunowie młodzieży wspólnie uznali, że zdobyte przy tym doświadczenie przysłuży się uczniom (przygotowującym się do wejścia na rynek pracy), uzupełniając ich dobre wykształcenie ogólne o cenne praktyczne doświadczenia.

Włączenie się w rozmowy przedstawiciela Aruba a Hewlett Packard Enterprise company zaowocowało nieoczekiwaną propozycją: producent zdecydował, że wesprze nas w staraniach i razem z nami przekaże urządzenia potrzebne do zbudowania sieci bezprzewodowej w ośrodku. Z naszej strony zapewniliśmy wsparcie certyfikowanych inżynierów i zdecydowaliśmy się na nieodpłatne zaprojektowanie, budowę i konfigurację systemu
– podkreśla Jakub Kralka.

Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie. Jestem przekonany, że zastosowane urządzenia będą niezawodnie służyć kolejnym rocznikom uczniów krakowskiego ośrodka, pozwalając na korzystanie z bogactwa zasobów Internetu - Roman Napierała, Channel Account Manager Eastern Europe w Aruba a Hewlett Packard Enterprise company.

Możliwość wsparcia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących wpisuje się w realizowaną przez FixIT strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Cieszę się, że w ramach projektu udało się zaangażować w te działania również firmy Veracomp i Aruba a Hewlett Packard Enterprise company, które z energią i wielką pasją wsparły nasze działania – mówi Andrzej Wojnar, prezes zarządu FixIT.

Aruba Instant - idealne rozwiązanie klasy Enterprise

Po dokładnej analizie planu budynku, w tym istniejącego już okablowania i rozkładu pomieszczeń, zdecydowano, że w zastanych warunkach najlepsza będzie sieć zbudowana w oparciu o technologię Aruba Instant. Ten zaawansowany system tworzenia sieci bezprzewodowych idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie wysokie oczekiwania technologiczne muszą zostać pogodzone z wyważonym budżetem inwestycyjnym. Jego dodatkową zaletą jest możliwość centralnego zarządzania przez jednego administratora. Oprogramowanie sterujące Aruba stworzono z myślą o jak największej wygodzie użytkownika, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej kontroli nad siecią bezprzewodową.

Aruba

Przekazane szkole Instant Access Pointy umożliwiają zbudowanie pełnowartościowej i zabezpieczonej sieci Wi-Fi dla uczniów. Co ważne, nie był konieczny zakup dodatkowych licencji obsługowych ani zewnętrznego kontrolera. Punkty dostępowe działają w trybie autonomicznym, bez jego udziału. Główny Instant Access Point pełni funkcję kontrolera wirtualnego dla urządzeń działających w warstwie drugiej sieci w modelu ISO/OSI. Obecnie Aruba a Hewlett Packard Enterprise company wprowadza kolejne nowe rozwiązania bazujące na pracy w standardzie 802.11ac, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Bezpiecznie i bez przerw w pracy sieci

Szczególną cechą zainstalowanych urządzeń jest zdolność do przejęcia funkcji kontrolnej przez dowolne z nich. Okazuje się to wyjątkowo przydatne w przypadku awarii: uszkodzenie pojedynczego punktu dostępowego nie powoduje przerwy w pracy całej sieci. Wygodna
administracja przez interfejs w przeglądarce internetowej sprawia, że szybko można przeszkolić personel zarządzający siecią bezprzewodową. Możliwość aktualizacji urządzeń przez chmurę ogranicza konieczność ingerencji w infrastrukturę i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Do realizacji projektu użyto piętnaście Instant Access Pointów Aruba. Objęły one swoim zasięgiem cały budynek szkolnej bursy. Instalacją urządzeń zajęli się wykwalifikowani inżynierowie Veracompu, certyfikowani przez Aruba a Hewlett Packard Enterprise company. Prace prowadzono w weekendy, aby nie przeszkadzać uczniom w nauce, a nauczycielom w ich codziennych obowiązkach. Po drodze pojawiły się drobne trudności. Okazało się, że podczas poprzednich prac remontowych zamurowane zostały studzienki, którymi miały zostać poprowadzone przewody sieciowe i zasilające. Ostatecznie jednak prace instalacyjne opóźniły się jedynie o tydzień.

Uczniowie wciągnięci w prace wdrożeniowe

UczniowieMaria Kromka, dyrektor ośrodka, cieszy się nie tylko z możliwości technicznych sieci Wi-Fi, ale także zaangażowania uczniów w realizację projektu.

Od dawna nosiliśmy się z zamiarem zapewnienia dostępu do Internetu naszym wychowankom mieszkającym w internacie. Długo poszukiwaliśmy rozwiązania tego problemu, stąd tym cenniejsza była propozycja pana Andrzeja Wojnara. Szczególnie ucieszyła nas możliwość uczestniczenia naszych wychowanków w realizacji projektu. Zwłaszcza że sami w naszej działalności stawiamy duży nacisk na posiadanie przez nich umiejętności praktycznych – podsumowuje szefowa krakowskiego SOSW dla Niesłyszących.

Opublikowano

Aruba a Hewlett Packard Enterprise company
Aruba a Hewlett Packard Enterprise company

Aruba a Hewlett Packard Enterprise company jest wiodącym dostawcą nowej generacji rozwiązań dostępu do internetu dla mobilnych sieci korporacyjnych. Najnowsza architektura Mobile Virtual Enterprise (MOVE) łączy infrastrukturę przewodową i bezprzewodową w jedną spójną sieć, dostępną dla podróżujących specjalistów, pracowników zdalnych, ... Więcej »