Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

NetIQ MobileAccess: bezpieczny dostęp z urządzeń mobilnych do firmowych danych i usług

NetIQ pomaga bezpiecznie rozszerzyć na urządzenia mobilne dostęp do firmowych informacji, aplikacji i innych zasobów w oparciu o posiadane już dane o tożsamości użytkowników i zdefiniowane polityki

Firma NetIQ poinformowała o udostępnieniu oprogramowania NetIQ MobileAccess. Przygotowano je w postaci łatwej do wdrożenia maszyny wirtualnej (software appliance). Oprogramowanie NetIQ zapewnia użytkownikom urządzeń mobilnych z systemami iOS i Android bezpieczny dostęp za pomocą jednego dotknięcia do firmowych danych i usług.

NetIQ MobileAccess wykorzystuje istniejące już w środowisku IT firmy informacjeo tożsamości użytkowników i rozszerza wcześniej zdefiniowane polityki tak, by można było np. korzystać w pracy z prywatnych urządzeń (wsparcie dla inicjatyw BYOD - Bring Your Own Device).

Działy IT muszą coraz częściej godzić sprzeczne ze sobą potrzeby związane z kontrolowaniem dostępu do poufnych danych oraz nowe potrzeby biznesowe wynikające ze stosowania urządzeń mobilnych, aplikacji internetowych, aplikacji typu SaaS, ale także starszego typu, na których cały czas firmy opierają swoje procesy biznesowe.

Według Forrester Research „średnio 15% pracowników sięga po poufne dane, takie jak informacje o klientach, niepubliczne dane finansowe, informacje stanowiące własność intelektualną lub dane o strategii korporacyjnej, korzystając w tym celu z urządzeń innych niż firmowe laptopy czy komputery stacjonarne” (źródło: raport Forrester Research „The State Of Enterprise Mobile Security, Q1 2014: Strategies Shift From Devices To Apps” z 3 lutego br.). W większości przypadków są to prywatne urządzenia, na których zwykle nie ma zainstalowanych żadnych mechanizmów zabezpieczających dane na wypadek zgubienia czy kradzieży urządzenia.

NetIQ MobileAccess zapewnia bezpieczny, bezpośredni dostęp do usług i informacji przechowywanych w firmowych sieciach intranetowych – dosłownie za pomocą jednego dotknięcia na urządzeniach mobilnych z systemami iOS lub Android. Polityki dostępu są oparte na informacji o tożsamości pracownika i jego roli w organizacji.

NetIQ MobileAccess:

  • Wprowadza granuralny dostęp z urządzeń mobilnych do aplikacji i usług w sieci, wszystko w oparciu o tożsamość pracownika definiującą jego rolę w organizacji i wynikające z niej uprawnienia, 

  • Eliminuje konieczność nawigowania po firmowym intranecie z poziomu przeglądarki na urządzeniu przenośnym, co może być trudne i czasochłonne na telefonach i tabletach,

  • Zapobiega przechowywaniu poświadczeń (identyfikatora i hasło) lokalnie, na urządzeniu, co minimalizuje ryzyko wpadnięcia ich w niepowołane ręce w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia,

  • Zapewnia spójne zabezpieczenia dostępu z urządzeń mobilnych zarówno do aplikacji znajdujących się za firmowym firewallem, jak i aplikacji SaaS działających w chmurze.

Ceny i dostępność oprogramowania

Ceny NetIQ MobileAccess zaczynają się od 8.50 dolara za użytkownika, co obejmuje również roczne usługi utrzymania i asysty technicznej. Oprogramowanie jest już dostępne na rynku, podobnie jak komplementarne rozwiązanie NetIQ Access Manager.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.netiq.com/mobileaccess

Opublikowano