Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

lifesize-nowe-logo

Lifesize ułatwia komunikację w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa wdrożono system wideokonferencyjny firmy Lifesize. Rozwiązanie usprawniło komunikację pomiędzy Centrum a weteranami, dzięki czemu żołnierze i ich rodziny uzyskali możliwość dotarcia do informacji w sposób zdalny, bez konieczności odwiedzania placówki.

O jednostce

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych. Głównymi założeniami funkcjonowania ośrodka jest udzielanie pomocy, w szczególności prawnej i psychologicznej, w zakresie możliwości rozwiązywania problemów dotyczących zarówno weteranów działań poza granicami państwa, jak również rodzin żołnierzy oraz pracowników wojska poległych podczas działań. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi.

W jaki sposób poprawić komunikację?

W związku z potrzebą ułatwienia komunikacji pomiędzy Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa a żołnierzami w stanie spoczynku, ich rodzinami, a także z rodzinami poległych, placówka postanowiła wdrożyć system do wideokonferencji. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie możliwości udzielania konsultacji - w szczególności prawnych i psychologicznych, porad, a także odpowiedzi na inne, nurtujące pytania. Po zapoznaniu się z dostępnymi na rynku systemami wideokonferencyjnymi instytucja zdecydowała się wdrożyć rozwiązania firmy Lifesize.

 

Wideokonferencje łatwe w obsłudze

W Centrum Weterana wdrożono system wideokonferencyjny Lifesize, zbudowany w oparciu o rozwiązania Lifesize Express 220 oraz Gatekeeper.

Lifesize Express 220 to łatwy w obsłudze system wideokonferencyjny, oferujący wideo w jakości Full HD. Obsługuje tryby 1080p30 oraz 720p60, dzięki czemu użytkownicy mogą wybierać pomiędzy wyższą rozdzielczością transmisji, a zwiększoną płynnością. Lifesize Express 220 to także możliwość prowadzenia wideokonferencji przy użyciu dwóch telewizorów/wyświetlaczy wysokiej jakości jednocześnie. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie jednego ekranu do wyświetlania prezentacji, a drugiego do pokazywania współrozmówców. Docelowym środowiskiem systemu są małe grupy robocze, zespoły oraz indywidualni klienci, którzy chcą dokształcać się zdalnie.

System zapewniający liczne korzyści

Wprowadzenie systemu wideokonferencyjnego znacząco usprawniło komunikację pomiędzy Centrum a weteranami, dzięki czemu żołnierze i ich rodziny uzyskali możliwość dotarcia do informacji w sposób zdalny - bez konieczności odwiedzania placówki.

Zastosowana technologia zapewnia wygodną formę komunikowania się, podobną do klasycznej rozmowy "twarzą w twarz". System wideokonferencyjny pozwala bowiem na przekazywanie treści z wykorzystaniem audio i wideo, co dotychczas nie było możliwe w sposób zdalny, ze względu na ograniczenia technologiczne telefonii stacjonarnej czy GSM. Poza znaczącym uproszczeniem sposobu komunikacji, wideokonferencje pozwoliły zaoszczędzić czas oraz zredukować koszty związane z dojazdem uczestników.

- Wdrożenie systemu wideokonferencyjnego firmy Lifesize pozwoliło nam w znaczący sposób usprawnić dotychczasową komunikację. Przeprowadzane wideokonferencje umożliwiają Weteranom częstszy kontakt z naszymi pracownikami, dzięki czemu znajdują się bliżej nich i mogą przekazywać potrzebne informacje, a także zapewniać niezbędne wsparcie - również w niestandardowy sposób, np. przez konsultacje wideo. Ze względu na liczne korzyści, jakie dostarcza system firmy Lifesize, zamierzamy go w przyszłości rozwijać, m.in. o zaawansowane rozwiązania producenta bazujące na technologii cloud - komentują  Andrzej Korus, kierownik Zespołu Edukacji i Tradycji, oraz Piotr Lisowski, st. informatyk, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Dotychczas stosowane rozwiązania on-premise ustępują miejsca systemom opartym na infrastrukturze chmurowej, co pozwala użytkownikom korzystać z wideokonferencji zarówno w dedykowanych do tego salach, jak i poza murami firmy czy instytucji. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla podmiotów, które nie dysponują dużym działem IT, dzięki czemu nie muszą one zarządzać rozbudowaną infrastrukturą.

- Rozwiązanie chmurowe firmy Lifesize to bardzo dobry kierunek rozwoju dla systemu wideokonferencyjnego wykorzystywanego w Centrum Weterana. Usługa Lifesize Cloud dostarcza bowiem pełną infrastrukturę niezbędną do przeprowadzania wielostronnych konferencji przy użyciu terminali lub oprogramowania na urządzenia mobilne. System Lifesize Cloud umożliwia scalenie wszystkich posiadanych terminali w jeden zunifikowany system. Dzięki wdrożeniu usługi, klienci otrzymują szereg funkcjonalności w postaci przechodzenia przez NAT/firewall, gatekeeping, wspólnej książki adresowej, możliwości prowadzenia i płynnego eskalowania połączeń punkt-wielopunkt w jakości HD, a także komunikacji przez WebRTC - mówi Jacek Kalczyński, Product Manager rozwiązań wideokonferencyjnych Lifesize w Veracomp.

Po wdrożeniu rozwiązań Lifesize w Centrum Weterana, 12 lutego 2016 r. w jednostce zrealizowano inauguracyjne połączenie wideokonferencyjne. Jego uczestnikami byli pozostający w czynnej służbie weterani z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, którzy poznali zasady i funkcje działania Centrum. Wideorozmowa umożliwiła m.in. na odbycie konsultacji z prawnikami jednostki.

Wdrożenie rozwiązania Lifesize w Centrum Weterana przeprowadziła firma SLX Sp. z o.o. natomiast technologię dostarczył Veracomp SA - dystrybutor z wartością dodaną (VAD).

Autor zdjęć: Piotr Lisowski

Opublikowano

Lifesize
Lifesize

Lifesize - pierwsza firma, która opracowała i stworzyła urządzenia wykorzystujące jakość High Definition do wideokomunikacji. Została założona w 2003 roku. Główna siedziba Lifesize znajduje się w Austin w Stanach Zjednoczonych. Rozwiązania wideokonferencyjne firmy Lifesize, to połączenie wysokiej jakości przesyłanego obrazu i dźwięku z prostotą obsługi i łatwym zarządzaniem. Dzięki ... Więcej »