Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Kodak Alaris oraz Huawei w administracji publicznej

EZD RP jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Jego celem jest udostępnienie rozwiązań z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją dla podmiotów administracji rządowej. Program wspierają rozwiązania Kodak Alaris i Huawei, które będą prezentowane podczas serii spotkań "Technologia w administracji".

Przedsięwzięcie EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej zostanie sfinansowane w ramach działania 2.2. "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizowane będzie w partnerstwie NASK i Wojewody Podlaskiego, przy współpracy z przyszłymi użytkownikami.

Głównym celem tego projektu jest poprawa funkcjonowania podmiotów administracji rządowej poprzez stworzenie oraz udostępnienie nowoczesnych i uniwersalnych rozwiązań cyfrowych back-office, w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wdrożenie będzie oparte na budowie i udostępnieniu jednolitego systemu EZD RP na rzecz administracji publicznej RP w trzech formułach - chmury państwowej (SaaS) oraz chmury prywatnej, a także samodzielnej instancji przeznaczonej do pracy w dedykowanym środowisku teleinformatycznym danego podmiotu.

System EZD RP przez twórców określany jest jako system zdefiniowany w instrukcji kancelaryjnej, umożliwiający dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.

Rozwiązania Kodak Alaris wspierają ten system w zakresie wyposażenia punktów kancelaryjnych w profesjonalne skanery dokumentowe, oprogramowanie do zaawansowanego indeksowania dokumentów oraz OCR, w pełni zintegrowane oraz kompatybilne z obecnym systemem PUW EZD.

Rozwiązania Huawei OceanStor to bezpieczne i wydajne środowisko składowania danych cyfrowych. Praktyczne wykorzystanie funkcjonalności macierzy Huawei do zbudowania cyfrowego magazynu danych będzie można poznać podczas cyklu konferencji zaplanowanych w terminach od 18 do 26 września.

ROADSHOW - TECHNOLOGIA W ADMINISTRACJI

Roashow

KODAK Alaris oraz HUAWEI zapraszają Partnerów Veracomp na ROADSHOW - TECHNOLOGIA W ADMINISTRACJI, podczas którego przedstawiciele obu firm zaprezentują rozwiązania wspierające projekt EZD RP zarówno pod kątem wyposażenia punktów kancelaryjnych, jak i archiwizacji dokumentów w wersji elektronicznej. Podczas spotkania Uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. praktyczne zastosowanie rozwiązań KODAK Alaris oraz HUAWEI przy wsparciu funkcjonowania dziennika podawczego oraz pracowników Działu IT w Urzędach Publicznych oraz dowiedzieć się jak wykorzystać w praktyce funkcjonalności macierzy do zbudowania cyfrowego magazynu danych.

Terminy i miejsca: 

  • 18 września 2018, Veracomp ul. Zawiła 61, Sala Tokyo, Kraków 

  • 19 września 2018, Hotel Szafran, ul. Będzińska 82, Czeladź 

  • 20 września 2018, Wrocławski Park Technologiczny, ul. Muchoborska 18, Wrocław 

  • 25 września 2018, YouNick Technology Park Poznań, ul. Krzemowa 1, Złotniki 

  • 26 września 2018, Veracomp, ul. Borsucza 32, Warszawa

 

Zarejestruj się

Opublikowano