Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Innowacyjność a bezpieczeństwo IT

Postępująca cyfryzacja wszystkich obszarów zarządzania firmą, państwem czy organizacją samorządową zmienia paradygmat o roli IT w tych organizacjach.

Z jednej strony IT zmienia świat na lepszy, automatyzuje, powoduje wzrost efektywności pracy, zwiększa zasięg działania, tworzy przewagi konkurencyjne i nowe modele biznesu, jak np. outsourcing. Pozwala organizacjom specjalizować się w tym, co dla nich najważniejsze. Charakterystyczna dla naszego sektora konkurencyjność w IT wymusza innowacyjność na wszystkich etapach cyklu życia produktu, a przede wszystkim wspólną pracę dla klientów, całych ekosystemów: vendorów, integratorów i dystrybutorów VAD.

Ta innowacyjność i wspólnota celów przenikają do innych branż, tworzą nowe trendy w gospodarce, np. globalizację R&D, która dają szanse zrównoważonego rozwoju takim krajom, jak Polska. Społeczeństwa i politycy także śmiało sięgają po IT: Arabska Wiosna wykorzystująca Facebooka, kampanie wyborcze w Polsce i USA, turecki prezydent sięgający po Applowskiego Facetime’a do odwrócenia (skutecznie) biegu wydarzeń. W Indiach więcej ludzi ma telefon komórkowy niż dostęp do energii elektrycznej. Bez wątpienia IT zmienia naszą cywilizację nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie.

Ale jest i druga medalu – nigdy wcześniej firmy działające w innych tradycyjnych branżach nie posiadały takiej ekspozycji ryzyka związanego z IT. Ataki na sieć detaliczną Target, wytwórnię filmową Sony Picture Entertainment, ujawnienie możliwość ataku hakerskiego na nowy model Jeepa Cherokee. Pojawienie się wirusów w elektrowni nuklearnej w Gundremmingen, zaatakowany system energetyczny na Ukrainie. Przykładów można mnożyć.

Strach pomyśleć jakie konsekwencje mógłby mieć zsynchronizowany atak na serwisy www i konta na Twitterze czy Facebooku znanych polityków i koncernów medialnych – odpowiednie spreparowanie fałszywych informacji i odpowiedzi na nie mogą sprowokować wybuch konfliktu zbrojnego.

Oba te aspekty IT - ten dobry i ten zły - zmieniają sposób patrzenia na IT, a w szczególności na bezpieczeństwo IT.

Dla firm produkcyjnych bezpieczeństwo IT staje się wyzwaniem tak krytycznym, jak zasoby finansowe, surowcowe i energetyczne czy zgodność z normami środowiskowymi. Marka produktu będąca pochodną jego dobrej reputacji, tworzona przez działy marketingu przy użyciu sieci społecznościowych i wyrafinowanych strategii może zostać zniszczona jedną informacją o wycieku bazy klientów czy nawet potencjalnym niebezpieczeństwie IT.

Dla polityków i wojskowych strategów cyberbezpieczeństwo i cyberwojna stają się tak samo ważnym elementem doktryny państwowej, jak dyplomacja, sojusze wojskowe, broń konwencjonalna i nuklearna.

Veracomp od wielu lat specjalizuje się w bezpieczeństwie IT pomagając swoim partnerom i ich klientom odpowiadać na pojawiające się ciągle nowe wyzwania: mobilność, migracja infrastruktury dostępowej do WLAN, BYOD, ochrona aplikacji, wycieki danych, ataki APT i DdoS.
 

Mariusz Kochański, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Systemów Sieciowych, Veracomp SA

Opublikowano