Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Veracomp logo

Grupa Veracomp: stabilny rozwój w 2015 r. w Europie Środkowo-Wschodniej

Przychody ze sprzedaży rozwiązań IT oferowanych przez Grupę Kapitałową Veracomp zwiększyły się w 2015 r. o 3 proc. - do poziomu 866 mln zł.  Największy, niemal dwukrotny wzrost obrotów zanotowały spółki Veracomp w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa Kapitałowa Veracomp prowadzi sprzedaż rozwiązań IT w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej za pośrednictwem kilku spółek. Należą do nich: Veracomp SA (Polska), Veracomp s.r.o.  (Czechy, Słowacja), Veracomp Europe s.r.l.  (Rumunia) oraz Veracomp d.o.o. (kraje adriatyckie). Z kolei poprzez firmę Compendium Centrum Edukacyjne grupa Veracomp zapewnia specjalistyczne szkolenia IT dla firm i instytucji. Skumulowane przychody grupy w 2015 r. wyniosły 866 mln zł. i były o 3 proc. wyższe niż w roku 2014.

W przypadku działalności prowadzonej na rynkach zagranicznych przez spółki Veracomp, obroty zwiększyły się niemal dwukrotnie do kwoty 72,5 mln zł. W Polsce przychody z dystrybucji rozwiązań IT w 2015 r. wyniosły 782 mln zł. i były nieznacznie niższe (1 proc.) niż rok wcześniej.

„Patrząc na wyniki całej grupy za ubiegły rok możemy mówić o stabilnym rozwoju Veracomp. W przypadku polskiego rynku, do nieco mniejszych przychodów przyczyniła się luka w finansowaniu inwestycji z funduszy europejskich. Jednak okresowy spadek popytu w segmencie dużych projektów uzupełniliśmy zwiększeniem udziałów rynkowych w niemal wszystkich technologiach. W krajach regionu, gdzie działamy przez lokalne spółki, odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki. Jest to efektem przejmowania kontraktów od innych dystrybutorów oraz implementacji sprawdzonego w Polsce modelu działania. Na poziomie grupy, najszybciej rozwijaliśmy się w obszarach: bezpieczeństwa, wideokonferencji i rozwiązań open source” - powiedział Adam Rudowski, Prezes Zarządu, Veracomp.

Z ważniejszych zmian, jakie miały miejsce w 2015 r., należy wskazać przejęcie przez Veracomp s.r.o. czeskiego działu zajmującego się dystrybucją rozwiązań Red Hat w Czechach i na Słowacji, włączenie do oferty rozwiązań Huawei, Emerson Network, Entrust Datacard, Gigamon, a także zwiększenie zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Veracomp o ok. 20 proc.

Opublikowano