Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

urządzenia mobilne

Fortinet zbadał postawę Generacji Y wobec nowego trendu BYOD

Pracownicy Generacji Y są silnie uzależnieni od serwisów społecznościowych i technologii. Dlatego coraz częściej korzystają z prywatnych smartfonów, tabletów i laptopów w pracy. Postawy młodych ludzi wobec BYOD na całym świecie, w tym również w Polsce, oraz wpływ trendu na bezpieczeństwo sieci korporacyjnych – zbadała firma Fortinet.

BYOD (Bring Your Own Device) polega na tym, że pracownicy masowo używają prywatnych smartfonów, tabletów i laptopów w pracy. Trend bardzo szybko rozwija się zwłaszcza wśród młodych ludzi należących do pokolenia nazywanego Generacją Y. To pokolenie wyżu demograficznego z lat 1980-1995, które w odróżnieniu od poprzedniego, określanego mianem Generacji X, oswoiło nowinki technologiczne oraz aktywnie korzysta z mediów i technologii cyfrowych.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Fortinet potwierdza rozprzestrzenianie się trendu BYOD na całym świecie, także w Polsce. 74 proc. respondentów na świecie i 69 proc. w naszym kraju zadeklarowało, że bardzo często wykorzystuje prywatne urządzenia mobilne w celach służbowych. Pracownicy mogą w ten sposób odbierać e-maile, czy pobierać pliki z sieci korporacyjnej będąc w pociągu, domu, czy nawet na plaży. Dla firm oznacza to przede wszystkim wzrost wydajności pracy, a dla pracowników jest wygodniejsze.

Generacja Y ma silne przeświadczenie, że używanie osobistych urządzeń mobilnych w celach zawodowych jest ich prawem, a nie przywilejem. Twierdzi tak 55 proc. badanych w skali ogólnoświatowej. W Polsce proporcje są nieco inne, ale nie odbiegają znacząco od wyników globalnych. Dla 46 proc. to prawo, ale dla 54 proc. przywilej.

Badania wyjaśniają dlaczego młodzi pracownicy chętnie korzystają z własnych smartfonów, tabletów i laptopów w pracy. Większość po prostu lubi używać osobistych urządzeń i mieć stały dostęp do swoich aplikacji. Uważa tak 33 proc. badanych zarówno na świecie, jak i w Polsce. Dla 26 proc. respondentów na świecie (i dla 14 proc. Polaków) powodem jest wzrost efektywności pracy. Warto jednak podkreślić, że 26 proc. naszych rodaków twierdzi, że nie chce wykorzystywać własnych urządzeń w pracy. To więcej niż zadeklarowali respondenci w skali ogólnoświatowej, gdzie uważa tak tylko 15 proc. ankietowanych.

Analiza potwierdziła dużą zależność młodych pracowników od internetu, social mediów i technologii. 35 proc. badanych nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do social media, a 47 proc. nie potrafiłoby żyć bez SMS-ów. Polacy są znacznie bardziej przywiązani do rozmów telefonicznych, e-maili i SMS-ów. Dnia bez tych form komunikacji nie wyobraża sobie odpowiednio 61, 53 i 52 proc. naszych rodaków. W mniejszym stopniu Polacy korzystają z serwisów społecznościowych i chatu – tylko 17 i 16 proc. badanych stwierdziło, że musi codziennie komunikować się za pośrednictwem social mediów i chatów.

Korzystanie przez pracowników z prywatnych smartfonów i tabletów w celach służbowych niesie ze sobą ryzyko. Specyfika urządzeń mobilnych umożliwia pracownikom dostęp do sieci korporacyjnej i biznesowych aplikacji z dowolnego miejsca. W ten sposób duża ilość poufnych informacji firmowych jest przechowywana na prywatnych smartfonach i tabletach. Ujawnienie lub utrata tych danych byłoby być bardzo groźne dla biznesu.

Mariusz Rzepka, dyrektor Fortinet Polska.

Młodzi pracownicy mają świadomość niebezpieczeństw związanych z BYOD. Mniejsza produktywność pracy jest wymieniana jako główne zagrożenie przez blisko połowę ankietowanych. Badani podawali również większe prawdopodobieństwo infekcji szkodliwym oprogramowaniem i utraty poufnych danych. Interesujące, że najmniejszą wagę respondenci przywiązują do złamania prawa lub utraty reputacji przez firmę w wyniku przesyłania niechcianych lub nielegalnych treści. Uznało tak 10 proc. ankietowanych na świecie. Na tym tle Polacy wykazali się nieznacznie większą świadomością wpływu mobilnych ataków na wizerunek firmy. Zagrożenie to jest istotnym problemem dla 12 proc. naszych rodaków.

Z badania wynika, że 36 proc. ankietowanych na świecie (20 proc. w Polsce) nie zastosowałoby się do zakazu używania osobistych urządzeń w pracy. Z nieautoryzowanych przez firmę aplikacji korzystałoby 30 proc. respondentów na świecie i 17 proc. w Polsce.

W skali globalnej to najbardziej niepokojący rezultat badania. Warto jednak zwrócić uwagę, że aż 80 proc. naszych rodaków zapewniło, że nie używaliby osobistych urządzeń wbrew takiemu zakazowi ze strony pracodawcy, a 83 proc. nie przekroczyłoby korporacyjnej polityki bezpieczeństwa w zakresie aplikacji mobilnych. To najwyższy wskaźnik wśród wszystkich 15 krajów poddanych badaniu.

Mariusz Rzepka, dyrektor Fortinet Polska.

Dla większości ankietowanych (66 proc. świat i 67 proc. Polska) właściciel prywatnego urządzenia mobilnego jest ostatecznie odpowiedzialny za ryzyko związane z wykorzystaniem go w celach zawodowych. Wynik ten pokazuje, z jakim wyzwaniem muszą zmierzyć się firmy, aby zabezpieczyć korporacyjną sieć przed zagrożeniami, wynikającymi z używania przez pracowników osobistych smartfonów, tabletów, czy laptopów w pracy.

Przedsiębiorstwa muszą sobie zdawać sprawę, że aby skutecznie chronić sieć korporacyjną i dane firmowe przed zagrożeniami pochodzącymi z urządzeń mobilnych, muszą rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa na poziomie sieci, a nie jej punktów końcowych. W efekcie, jedynym efektywnym rozwiązaniem jest ochrona rdzenia sieci oraz kontrola nad przychodzącym i wychodzącym ruchem z zewnętrznych urządzeń. Dziś jest oczywiste, że firmy będą musiały włożyć sporo wysiłku, aby dostosować się do sytuacji zewnętrznej i w nowy sposób wspierać swoich pracowników. Nie mają alternatywy – BYOD jest faktem, od którego nie ma już odwrotu.

Mariusz Rzepka, dyrektor Fortinet Polska.

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie firmy Fortinet przez firmę Vision Critical pomiędzy 31 maja a 12 czerwca 2012 roku wśród 3 782 osób z 15 krajów świata: USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Polska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Południowa Korea, Chiny, Singapur, Tajwan, Japonia i Hong Kong. W badaniu wzięło udział ponad 200 ankietowanych z każdego kraju, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie przebadano ponad 1000 osób.

Opublikowano

Fortinet
Fortinet

Firma Fortinet jest czołowym na świecie dostawcą wysoko wydajnych informatycznych rozwiązań zabezpieczających, które umożliwiają jej klientom ochronę i kontrolę używanej infrastruktury informatycznej. Jej specjalnie opracowane, zintegrowane technologie zabezpieczeń wraz z usługami FortiGuard badającymi zagrożenia zapewniają klientom niezwykle skuteczną ochronę treści dotrzymującą kroku nieustannie ... Więcej »